Πέμπτη 23.05.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Η ναυαγοσωστική κάλυψη των Δήμων στη συνεδρίαση της ΠΕΔ-ΙΝ

Ναυαγοσώστες
05 Σεπτεμβρίου 2022 / 11:59

Με αφορμή την πρόσφατη απώλεια ζωών στον Δήμο Νότιας Κέρκυρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συνεδριάζει το ΔΣ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ζακύνθου, Πλατεία Σολωμού στη Ζάκυνθο και με τηλεδιάσκεψη (στην πλατφόρμα e:presence).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:
 
 1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ
 
 1. Τροποποίηση της νομοθεσίας για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών, δεδομένων και των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν πρόσφατα στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας.
       Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ
 
 1. Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης λειτουργίας του Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ.
Εισηγητές: Βασίλειος Καρακώστας, Ελευθερία Παπαδημητρίου,   
                    Καθηγητές Σεισμολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειου
                           Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης


 1. Έκθεση οικονομικής διαχείρισης, απολογισμός εσόδων - εξόδων 2021 και έγκριση ισολογισμού 2021.
  Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και
                       Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ
 
 1. Έγκριση 2ου Πρακτικού Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π.896-24.06.2021 σύμβασης για το έργο  CULTURALION στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  
                       της ΠΕΔ-ΙΝ  
 
 1. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων της ΠΕΔ-ΙΝ. 
  Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ
 
 1. Αναπροσαρμογή μισθώματος γραφείων Παραρτήματος ΠΕΔ-ΙΝ Λευκάδας.  
  Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και
                       Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ


 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022.
Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και
                       Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ
 
 1. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών.
  Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και
                       Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ


 1. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων      
 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016
 Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ
 
11.   Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.
       Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ
 
12.   Λοιπά θέματα
 
 
 
Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων
 
 
 
 
Αλέξανδρος Παρίσης