Τρίτη 23.07.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Συμμετοχή της Επιμελητηρίου Κέρκυρας στη συνεδρίαση της επιτροπής ηλεκτρονικού εμπορίου του ΒΕΠ

Επιμελητήριο Κέρκυρας
08 Απριλίου 2022 / 14:38

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας εκπροσώπησε ο πρόεδρός του και ο συντονιστής της υποεπιτροπής, μέλος του ΔΣ, Σπυρίδων Σπαής.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ. Με επιτυχία έγινε η πρώτη συνεδρίαση της θεματικής επιτροπής ηλεκτρονικού εμπορίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά «Ανδριανός Μιχάλαρος». Συμμετείχε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Άρτας, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Σερρών και με τηλεδιάσκεψη συμμετείχε ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων. Το Επιμελητήριο Κέρκυρας εκπροσώπησε ο πρόεδρός του και ο συντονιστής της υποεπιτροπής, μέλος του ΔΣ, Σπυρίδων Σπαής.
 
Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο από κάθε επιμελητήριο και διαπιστώθηκε ότι πρέπει να γίνουν αρκετές παρεμβάσεις ως προς την λειτουργία των e-shop καθώς και για την δημιουργία νέων e-shop. Κάθε επιμελητήριο θα αναλάβει στην επόμενη συνάντηση που θα γίνει στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος να φέρει θέμα για τα προβλήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου που αντιμετωπίζει το κάθε κατάστημα στην περιοχή του.
 
Στην τοποθέτησή του, ο συντονιστής του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για  προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες της Κέρκυρας καθώς και γενικά της Ελλάδος.