Τετάρτη 19.06.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Υπεραστικό ΚΤΕΛ

09 Δεκεμβρίου 2015 / 13:56

Δρομολόγια Υπεραστικού ΚΤΕΛ

Υπεραστικό ΚΤΕΛ Κέρκυρας

Βόρεια Κέρκυρα
Α1: Κέρκυρα - Άγιος Στέφανος:  Δε-Πα  (5:00, 8:30, 13:45)
       Άγιος Στέφανος - Κέρκυρα:  Δε-Πα  (6:25, 10:10, 15:35)

Α2:  Κέρκυρα - Σιδάρι:  Δε-Πα (5:00, 8:30, 11:00, 13:45, 16:30, 20:30)
                                           Σα (12:00, 16:30)
                                          
Κυ (11:00, 18:30)
        Σιδάρι - Κέρκυρα: Δε-Πα (7:00, 10:25, 12:20, 16:00, 17:35, 21:45)
                                       
   Σα (8:10, 17:35)
                                          
Κυ (12:20, 20:10)
 
Α3: Κέρκυρα - Ρόδα/Αχαράβη: Δε-Πα (5:30, 8:30, 11:00, 14:00, 16:30, 20:30)
                                                       Σα (12:00, 16:30)
                                                       
Κυ (11:00, 18:30)
      Ρόδα/Αχαράβη - Κέρκυρα: Δε-Πα (7:00, 10:00, 12:40, 15:45, 18:10, 22:00)
                                       
               Σα (8:50, 18:10)
                                                       
Κυ (12:40, 19:50)
 
Α4: Κέρκυρα - Κασσιώπη: Δε-Πα (5:15, 8:30, 11:00, 12:15, 14:30, 18:00)
                                       
        Σα (8:30, 11:00, 13:30)
                                                
Κυ (11:00, 18:30)
   
   Κασσιώπη - Κέρκυρα: Δε-Πα (7:00, 10:10, 12:20, 14:00, 16:30, 19:15)
                                             
   Σα (10:10, 12:20, 15:10)
                                                
Κυ (12:40, 20:10)
 
Α5: Κέρκυρα - Μπαρμπάτι/Νησάκι: Δε-Πα (5:15, 8:30, 11:00, 12:15, 14:30, 18:00)
                                       
                      Σα (8:30, 11:00, 13:30, 19:00)
                                                              
Κυ (10:00, 11:00, 17:00, 18:30)
      Μπαρμπάτι/Νησάκι - Κέρκυρα: Δε-Πα (7:25, 10:35, 12:45, 14:25, 16:55,19:40)
                                                       
      Σα (10:35, 12:45, 15:35, 20:00)
                                                              
Κυ (11:00, 13:05, 18:00, 20:35)
 
Α6: Κέρκυρα - Αφιώνας/Αρίλλας: Δε-Πα (5:00, 13:45)
      Αφιώνας/Αρίλλας - Κέρκυρα: Δε-Πα (6:25, 15:20)
 
Α7: Κέρκυρα - Άγιος Γεώργιος (Πάγων) : Δε-Πα (6:15, 13:30)
      Άγιος Γεώργιος (Πάγων) - Κέρκυρα : Δε-Πα (7:20, 14:40)
 
Α8: Κέρκυρα - Αυλιώτες : Δε-Πα (5:00, 8:30, 13:45)
                                               
Σα (12:00)
       Αυλιώτες - Κέρκυρα : Δε-Πα (6:35, 9:55, 15:15)
                                              
 Σα (8:00)
 
Α9: Κέρκυρα - Παλαιοκαστρίτσα : Δε-Πα(6:30,8:30,10:30,12:00,14:15,16:00,18:00)
                                                       
  Σα (10:30, 12:00, 16:00, 18:00)
                                                          
Κυ (10:30, 12:00, 16:00, 18:00)
       Παλαιοκαστρίτσα - Κέρκυρα : Δε-Πα(7:15,9:20,11:20,13:00,15:15,17:00,18:50)
                                                        
   Σα (11:20, 13:00, 17:00, 18:50)
                                                           
Κυ (11:20, 13:00, 17:00, 18:50)
 
Α10: Κέρκυρα - Λιαπάδες : Δε-Πα (6:30, 8:30, 12:00, 14:15, 16:00)
                                               
  Σα (10:30, 12:00, 16:00)
                                                 
Κυ (10:30, 12:00, 16:00)
        Λιαπάδες - Κέρκυρα : Δε-Πα (7:25, 9:30, 12:40, 14:55, 16:40)
                                                
 Σα (11:30, 12:40, 16:40)
                                                 
Κυ (11:30, 12:40, 16:40)
 
Α11: Κέρκυρα - Καρουσάδες : Δε-Πα (5:30, 8:30, 11:00, 13:30, 16:30, 20:30)
                                               
       Σα (12:00, 16:30)
                                                      
Κυ (11:00, 18:30)
        Καρουσάδες - Κέρκυρα : Δε-Πα (6:45, 9:40, 12:30, 14:40, 17:45, 21:50)
                                                
      Σα (8:20, 17:45)
                                                      
Κυ (12:30, 20:00)
 
Α12: Κέρκυρα - Περίθεια/Λούτσες : Δε-Πα (5:15, 8:30, 12:15, 14:30)
                                              
                Σα (8:30, 13:30)
                                                              
Κυ (11:00, 18:30)
        Περίθεια/Λούτσες - Κέρκυρα : Δε-Πα (6:50, 10:00, 13:45,16:10)
                                              
                Σα (10:00, 15:00)
                                                              
Κυ (12:30, 20:00)
 
Α13: Κέρκυρα - Άνω Κορακιάνα : Δε-Πα (13:45)
         Άνω Κορακιάνα - Κέρκυρα : Δε-Πα (7:45, 14:15)
 
Α14: Κέρκυρα - Σωκράκι : Δε-Πα (5:30, 14:00)
         Σωκράκι - Κέρκυρα : Δε-Πα (7:00, 15:00)
 
Α15: Κέρκυρα - Άγιος Παντελεήμων : Δε-Πα (5:30, 14:00)
        Άγιος Παντελεήμων - Κέρκυρα : Δε-Πα (6:40, 15:30)
 
Α16: Κέρκυρα - Μακράδες : Δε-Πα (6:15, 13:45)
        Μακράδες - Κέρκυρα : Δε-Πα (7:10, 14:45)
 
Α17: Κέρκυρα - Νυμφές : Δε-Πα (5:30, 13:30)
        Νυμφές - Κέρκυρα : Δε-Πα (7:00, 15:00)
 
Α18: Κέρκυρα - Αρμενάδες : Δε-Πα (6:15, 13:30)
        Αρμενάδες - Κέρκυρα : Δε-Πα (7:10, 15:00)
 
Νότια  Κέρκυρα
 
Β1 : Κέρκυρα - Κάβος : Δε-Πα (5:00, 6:15, 8:15, 11:30, 13:00, 14:15, 15:45, 20:30)
                                           
Σα (9:30, 12:45, 15:45, 18:30)
                                           
Κυ (11:00, 18:30)
        Κάβος - Κέρκυρα : Δε-Πα (6:15, 7:45, 9:45, 13:00, 15:45, 17:15, 22:00)
                                            
Σα (7:45, 11:00, 17:15, 20:00)
                                            
Κυ (12:30, 20:00)

Β2: Κέρκυρα - Πετρίτη : Δε-Πα (5:00, 14:15)
      Πετρίτη - Κέρκυρα : Δε-Πα (6:15, 15:45)

Β3 : Κέρκυρα - Σπαρτερά : Δε-Πα (5:00, 14:15)
       Σπαρτερά - Κέρκυρα : Δε-Πα (6:15, 15:45)

Β5: Κέρκυρα - Άγιος Γεώργιος : Δε-Πα (9:00, 16:30)
                                                        
Σα (9:00, 16:30)
                                                        
Κυ (9:00, 16:30)
        Άγιος Γεώργιος - Κέρκυρα : Δε-Πα (10:10, 17:40)
                                                          
Σα (10:10, 17:40)
                                                          
Κυ (10:10, 17:40)
 
Β6: Κέρκυρα - Ίσσος: Δε-Πα (9:00, 16:30)
                                         
Σα (9:00, 16:30)
                                         
Κυ (9:00, 16:30)
      Ίσσος - Κέρκυρα : Δε-Πα (10:00, 17:30)
                                         
Σα (10:00, 17:30)
                                         
Κυ (10:00, 17:30)

Β7 : Κέρκυρα - Μεσσογγή : Δε-Πα (5:00, 6:15, 8:15, 9:00, 11:30, 13:00, 14:15, 15:45, 16:30, 18:30, 20:30)
                                                  
Σα (9:00, 9:30, 12:45, 14:15, 15:45, 16:30, 18:30)
                                                  
Κυ (9:00, 11:00, 15:00, 16:30, 18:30)
       Μεσσογγή - Κέρκυρα : Δε-Πα (7:00, 8:45, 9:50, 10:30, 13:15, 13:45, 16:30, 18:00, 19:15, 22:30)
                                                  
Σα (8:30, 10:30, 11:45, 15:00, 18:00, 20:45)
                                                  
Κυ (10:30, 13:15, 15:45, 18:00, 20:45)
 
Β8: Κέρκυρα - Άγιος Ματθαίος : Δε-Πα (6:00, 12:00, 15:00)
      Άγιος Ματθαίος - Κέρκυρα : Δε-Πα (6:45, 13:00, 16:15)

Β9 : Κέρκυρα - Πεντάτι : Δε-Πα (6:00, 14:00)
       Πεντάτι - Κέρκυρα : Δε-Πα (7:00, 15:00)

Β10 : Κέρκυρα - Άγιος Γόρδιος : Δε-Πα (7:00, 8:15, 13:30, 17:30)
                                                         
Σα (9:30, 13:30, 17:30)
                                                         
Κυ (13:30, 17:30)
        Άγιος Γόρδιος - Κέρκυρα : Δε-Πα (7:30, 9:00, 14:15, 18:05)
                                                        
Σα (10:05, 14:05, 18:05)
                                                        
Κυ (14:05, 18:05)

Β12 :  Κέρκυρα - Χλωμό : Δε-Πα (5:00, 14:15)
          Χλωμό - Κέρκυρα : Δε-Πα (6:00, 15:30)

Β13 : Κέρκυρα - Στρογγυλή : Δε-Πα (6:15, 12:30, 15:00)
         Στρογγυλή - Κέρκυρα : Δε-Πα (7:00, 13:30, 16:00)

Β14:  Κέρκυρα - Σιναράδες : Δε-Πα (7:00, 8:15, 13:30, 17:30, 20:30)
                                                   
Σα (9:30, 13:30, 17:30)
                                                   
Κυ (13:30, 17:30)
         Σιναράδες - Κέρκυρα : Δε-Πα (7:35, 9:05, 14:00, 18:10, 21:00)
                                                   
Σα (10:10, 14:10, 18:10)
                                                   
Κυ (14:10, 18:10)

Β15: Κέρκυρα - Aqualand : Δε-Πα (6:30, 9:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:30, 16:00)
                                                 
Σα (9:00, 11:00, 13:00, 16:00)
                                                 
Κυ (11:00, 13:00, 16:00)
          Aqualand - Κέρκυρα : Δε-Πα (7:25, 10:05, 12:10, 13:20, 14:10, 15:30, 17:00, 21:45)
                                                   
Σα (10:05, 12:10, 14:10, 17:00)
                                                   
Κυ (12:10, 14:10, 17:00)
 
Β16: Κέρκυρα - Έρμονες : Δε-Πα (6:30, 9:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:30, 16:00, 20:30)
                                                 
Σα (9:00, 11:00, 13:00, 16:00)
                                                 
Κυ (11:00, 13:00, 16:00)
         Έρμονες - Κέρκυρα : Δε-Πα (7:05, 9:50, 11:55, 12:40, 13:55, 15:05, 16:30, 21:20)
                                                 
Σα (9:50, 11:55, 13:55, 16:30)
                                                 
Κυ (11:55, 13:55, 16:30)

Β17 : Κέρκυρα - Γλυφάδα : Δε-Πα (6:30, 9:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:30, 16:00, 20:30)
                                                  
Σα (9:00, 11:00, 13:00, 16:00)
                                                  
Κυ (11:00, 13:00, 16:00)
         Γλυφάδα - Κέρκυρα : Δε-Πα (7:15, 9:35, 11:40, 12:30, 13:40, 15:00, 16:45, 21:30)
                                                 
Σα (9:35, 11:40, 13:40, 16:45)
                                                 
Κυ (11:40, 13:40, 16:45)

Β18: Κέρκυρα - Γιαννάδες : Δε-Πα (6:30, 12:00, 14:30)
        Γιαννάδες - Κέρκυρα : Δε-Πα (7:00, 12:45, 15:15)


Υπόλοιπη Ελλάδα
 
Χ1: Κέρκυρα - Αθήνα : όλες τις μέρες (8:00, 13:00, 20:00)
       Αθήνα - Κέρκυρα : όλες τις μέρες (7:00, 11:30, 21:00)
 
Χ2: Κέρκυρα/Λευκίμη - Αθήνα : Δευτέρα (7:15)
      Αθήνα - Κέρκυρα/Λευκίμη : Σάββατο (11:30)
 
Χ3: Κέρκυρα - Θεσσαλονίκη : όλες τις μέρες (8:00, 13:00)
      Θεσσαλονίκη - Κέρκυρα : όλες τις μέρες (9:30, 14:00)
 
Χ4: Κέρκυρα - Λάρισα : Τρίτη και Σάββατο (8:00)
      Λάρισα - Κέρκυρα : Τετάρτη και Κυριακή (14:00)