Πέμπτη 25.04.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Αυτό είναι το τεχνικό πρόγραμμα 2022 του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας

Τεχνικό Πρόγραμμα
24 Φεβρουαρίου 2022 / 15:25
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

Συζητείται στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00, μέσω τηλεδιάσκεψης

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για το 2022 καλείται να συζητήσει και να εγκρίνει το δημοτικό συμβούλιο την Παρασκευή 25/2.

Το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος ενέκρινε ομόφωνα η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, στη συνεδρίασή της, δια περιφοράς, στις 2/2/2022. 
 
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν 11 επί συνόλου 12 μελών και συγκεκριμένα: Μερόπη Υδραίου, Δήμαρχος, ως Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Γεώργιος Παντελιός, Νικόλαος Καλόγερος, Ιωάννης Σερεμέτης, Θεοχάρης Γιώτης, Παναγιώτης Βαρούχας, Χρυσούλα Τόμπρου, Ανδρέας Σκούπουρας, Παναγιώτα Τζάννε, Βασίλειος Αργυρός, Δημήτριος Κατέχης, Αλέξανδρος Κατέχης
 
Σύμφωνα με το πρακτικό της συνεδρίασης, τέθηκε υπόψη των Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου καθώς και πίνακες με τα έργα που συμπεριλαμβάνονται στην πρόταση κατάρτισης του τεχνικού προγράμματος (Πίνακας έργων ΣΑΤΑ, Πίνακας έργων ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, Πίνακας χρηματοδοτούμενων έργων).

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του Προϋπολογισμού του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για το έτος 2022, συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών το προσχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2022, όπου περιλαμβάνονται έργα που απαιτούνται για την κάλυψη αναγκών του Δήμου.

Τα έσοδα 

Η Εισήγηση - Πρόταση  του  Τεχνικού  Προγράμματος για το έτος 2022  λαμβάνει  υπ’  όψη τα έσοδα από:

α) το συνολικό ποσό επιχορήγησης του Δήμου από τους ΚΑΠ (πρώην ΣΑΤΑ) ανέρχεται στο ποσό των 1.341.420,28€. Επί αυτού του ποσού γίνεται παρακράτηση ετησίως περίπου 240.620,00€ για επενδυτικό δάνειο του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Φαιάκων.
Επομένως το  καθαρό ποσό της επιχορήγησης των «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών  (πρώην ΣΑΤΑ)», ανέρχεται στο ύψος των 1.100.800,28 €  για το 2022 & 730.061,98€ από προηγούμενα οικονομικά έτη, συνολικό ύψος ΣΑΤΑ 2.076.961,98€ 
 
β) την εξειδικευμένη πίστωση για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων ύψους 246.100,00€ (συνολικά για Α΄ & Β΄ βάθμια εκπαίδευση) καθώς και
 
δ) τις πιστώσεις για έργα που χρηματοδοτούνται από ΣΑΕΠ (Συλλογικές Αποφάσεις Έργων Περιφέρειας) βάσει αποφάσεων ένταξης, συνολικού ύψους 1.446.780,48€   
 

Πίνακας προέλευσης εσόδων που λήφθηκαν υπόψη για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος έτους 2022.
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται η προέλευση των πηγών χρηματοδοτήσεων των χρηματοδοτούμενων έργων που εντάσσονται στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2021.
 


Η εκτελεστική επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για το έτος 2022, αφού ελήφθησαν υπόψη οι σχετικές τροποποιήσεις στον πίνακα 2 «ΕΡΓΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   64) – Π.Δ.Ε.» ως προς τον τίτλο δύο έργων:

α) «Μελέτες για την επείγουσα αντιμετώπιση κατολισθητικών και λοιπών φαινομένων στο Δήμο Κ. Κέρκυρας & Δ.Ν. μετά από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα (χρημ/ση ΠΔΕ ΣΑΕ 055)» αντί του: «Αντιμετώπιση καταστροφών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (κακοκαιρία “Μπάλλος”)» στις 14.10.2021» και

β) «Έργα αποκατάστασης καταστροφών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα και πλημμυρικά φαινόμενα, του Δήμου Κ. Κέρκυρας & δ.ν. (χρημ/ση ΠΔΕ ΣΑΕ 055)», αντί του: «Αντιμετώπιση καταστροφών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2021».

Δείτε εδώ αναλυτικά το τεχνικό πρόγραμμα

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

Απόφοιτος του Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δημοσιογράφος στην Εφημερίδα «Καθημερινή Ενημέρωση», στον ιστότοπο enimerosi.com και στο EN-The Magazine. Έχει λάβει τιμητική διάκριση από το Ίδρυμα Προαγωγής της Δημοσιογραφίας Αθ. Μπότση για την ευαισθητοποίηση του κοινού στη Δωρεά Οργάνων.