Σάββατο 22.06.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Σε επαναλειτουργία ο ξενώνας κακοποιημένων γυναικών στην Κέρκυρα

Κακοποίηση
24 Σεπτεμβρίου 2021 / 12:21

Ο ξενώνας παρέχει στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό

ΚΕΡΚΥΡΑ. (Γραφείο Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας). Η  Δημοτική  Αρχή, πιστή στις δεσμεύσεις της  ως προς τη συνέχιση λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών, είναι στην ευχάριστη θέση να γνωστοποιήσει  ότι εγκρίθηκε η ένταξη της πρότασης που κατέθεσε Ο Δήμος Κεντρικής  Κέρκυρας  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ιόνια Νησιά 2014-2020”.  Με την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου λύνεται ουσιαστικά το πρόβλημα χρηματοδότησης για τη λειτουργία του Ξενώνα και συνάμα δίνεται η δυνατότητα για παροχή σημαντικών υπηρεσιών.
 
Η άρτια πρόταση που κατέθεσε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, αφορούσε σε προϋπολογισμό σημαντικά μεγαλύτερο από την προηγούμενη εφαρμογή του σχετικού προγράμματος, ο οποίος ανέρχεται στις 635.750 ευρώ, ενώ η έναρξη έχει οριστεί από την 1η Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους με διάρκεια δύο περίπου χρόνια (ως 31.12.2023).
 
Για την κατάθεση της πρότασης και τη συνέχιση της λειτουργίας του Ξενώνα, καταβλήθηκαν ιδιαίτερες προσπάθειες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται σειρά συναντήσεων και συνεργασία της ίδιας της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Μαρία Συρεγγέλα.

Σε δήλωσή της, μάλιστα, η Δήμαρχος Μερόπη Υδραίου ευχαρίστησε την κ. Συρεγγέλα για την μεταξύ τους αγαστή συνεργασία επί του θέματος και την ανταπόκρισή της στο αίτημα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για τη συνέχιση της λειτουργίας του Ξενώνα. Παράλληλα, ευχαρίστησε τη Διαχειριστική Αρχή και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την ολοκλήρωση  όλων των απαραίτητων διαδικασιών προκειμένου να εγκριθεί η ένταξη και υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου το οποίο σχετίζεται με σημαντική κοινωνική προσφορά.
 
Αντικείμενο του έργου είναι η συνέχιση της λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών – θυμάτων σωματικής, ψυχολογικής, οικονομικής υστέρησης ή σεξουαλικής βίας  και των παιδιών τους, καθώς και την παροχή συμβουλευτικής στήριξης αυτών.
 
Ο Ξενώνας Φιλοξενίας εδρεύει στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο οίκημα, σε όχι ανακοινώσιμη διεύθυνση για το ευρύτερο κοινό. Ο Ξενώνας Φιλοξενίας, δυναμικότητας 20 ατόμων, λειτουργεί ολόκληρο το 24ωρο, Σαββατοκύριακα και αργίες καθόλη τη διάρκεια του έτους και σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του.
 
Αντικείμενο της λειτουργίας της δομής αποτελεί η προσωρινή φιλοξενία των γυναικών που έχουν υποστεί και υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή / και πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμΕΑ, άνεργες κ.λπ.) με τα παιδιά τους οι οποίες χρήζουν φιλοξενίας στους Ξενώνες.
 
Ο Ξενώνας παρέχει στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, καθώς και – για τις γυναίκες – υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται. Διευκολύνει επίσης την πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική, με την παραπομπή στα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών.