Πέμπτη 25.04.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Κατεπείγουσα συνεδρίαση Δ.Σ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας

συνεδρίαση
12 Ιουλίου 2021 / 15:55
ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ

θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουλίου 2021ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση (13η) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας «με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης», κάλεσε ο πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου, Δημήτρης Μεταλληνός, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουλίου 2021ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00.

Ημερήσια Διάταξη

1.Αναμόρφωση Δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

2.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2021 του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

3.Έγκριση παραχωρήσεως της χρήσεως αιθουσών του 1ου και 5ου Γυμνασίου Κέρκυρας στον Κερκυραϊκό Γυμναστικό Σύλλογο για τις ανάγκες καλοκαιρινού Καμπ (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Επιτροπής κα Μαρία Ζερβού).

4.Έγκριση παραχωρήσεως της χρήσεως του Ναυσιθοείου Κλειστού Γυμναστηρίου στην Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ κάθε Σάββατο 13.00 – 21.00 και Κυριακή 10.00 – 21.00 (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).

5.Έγκριση παραχωρήσεως της χρήσεως της αυλής του 1ου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας (Γ.Ε.Λ.) στη Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας (Παλαιά) για την πραγματοποίηση προβών από 22.6 έως και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού)
.
6.Πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί ίδρυσης Τμημάτων Ένταξης στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Μαρία Ζερβού).

7.Πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί ίδρυσης Τμημάτων Ένταξης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Μαρία Ζερβού).

8.Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 6-32/29.3.2021 (ΑΔΑ: ΨΧΦ446ΜΓ2Α-1ΞΛ) Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).

Οι λόγοι του κατεπείγοντος χαρακτήρα, αναγράφονται στις επιμέρους εισηγήσεις των θεμάτων.

ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ

Εργάζεται στις Εκδόσεις Ενημέρωση από το 1990 σε θέσεις υψηλής ευθύνης. Ειδικεύεται στις δημόσιες σχέσεις, το ελεύθερο και το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ.