Τρίτη 27.02.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Μνημόνια συνεργασίας Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Ι.Ν. με Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Αγροδιατροφική Σύμπραξη
28 Ιανουαρίου 2021 / 09:17
ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προχώρησε στην υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας με δύο διαφορετικά


 τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου:

- το Εργαστήριο Υπολογιστικής Μοντελοποίησης και
- το Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς και ειδικότερα στοχεύει:
•Στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη και οργάνωση δράσεων σχετικών με την κοινή υποβολή ευρωπαϊκών και ερευνητικών προγραμμάτων σε επιστημονικά πεδία κοινού επιστημονικού ενδιαφέροντος.
•Στη συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, επιστημονικών ημερίδων, συνεδρίων, θεματικών ομάδων συζήτησης / working groups, θεματικών εκδηλώσεων, συμποσίων κ.λπ., σε ζητήματα κοινού ερευνητικού ενδιαφέροντος.
•Στη συνεργασία - δικτύωση μεταξύ των ερευνητικών εργαστηρίων, ομάδων, υπηρεσιών• και από κοινού αξιοποίηση υπαρχηγών υποδομών και τεχνογνωσίας.
Ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης κ. Ν. Μουζακίτης τόνισε ότι «Αποτελεί μία ακόμα δράση εξωστρέφειας της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, στόχος της οποίας είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με Φορείς για την από κοινού προώθηση κοινών στόχων και προγραμμάτων και την ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και εμπειριών, ιδιαίτερα σε θέματα προώθησης του Αγροδιατροφικού Τομέα της Ιόνιας Γης».

Νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Επενδύσεων (500 εκ. ευρώ) για την παροχή εγγυήσεων ύψους 80% που θα αφορούν τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με νέα δάνεια χαμηλού επιτοκίου, μειωμένων εξασφαλίσεων και μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής, ανακοίνωσαν σε τηλεδιάσκεψη οι αρμόδιες αρχές.

Δικαιούχοι για ένταξη θα είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως για παράδειγμα οι μεταποιητικές αγροτικών προϊόντων, ενώ δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό, αν θα μπορούν να εν ταχθούν σε αυτό οι αγρότες-φυσικά πρόσωπα. Σημειώνεται, πως για τον αγροτικό τομέα ήδη τρέχει σχετικό πρόγραμμα από το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων, αποτελεί ένα επιπρόσθετο χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την επιχειρηματική ανάκαμψη από την' υγειονομική κρίση της πανδημίας COVID-19.

ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ

Εργάζεται στις Εκδόσεις Ενημέρωση από το 1990 σε θέσεις υψηλής ευθύνης. Ειδικεύεται στις δημόσιες σχέσεις, το ελεύθερο και το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ.