Τρίτη 23.07.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Την Παρασκευή συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
25 Ιανουαρίου 2021 / 18:19

ΚΕΡΚΥΡΑ. Μέσω τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποιηθεί η 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων,

την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου στις 17:00. Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω live streaming στο link http://tv1.streampulse.eu/corfu2).
 
Η ημερήσια Διάταξη έχει ως εξής:
 • Ανακοινώσεις.
 • Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου). 
 1.  Διάσπαση της Διαδημοτικής Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κέρκυρας (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 2.  Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης (παραλειπόμενα) στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δημήτριος Γ. Μεταλληνός).
 3.  Θέμα από την παράταξη «Πρώτα η Κέρκυρα» με τίτλο «Διορισμός σε κάθε νομό ενός Εκπροσώπου – έμπειρου και ανεξάρτητου Δικηγόρου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για να παραλαμβάνει και να ελέγχει κατ΄αρχήν τις καταγγελίες για παραβίαση των κανόνων της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και να εκδικάζονται γρήγορα (Εισηγητής ο Επικεφαλής της Παρατάξεως κος Γεώργιος Καλούδης).
 4.  Έγκριση της υπ’ αριθμόν 1-1/15.1.2021 Αποφάσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Άμεσης Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοχάρης Γιώτης).
 5.  Έγκριση της κατανομής ποσού από την δ΄ δόση έτους 2020, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, όπως υποβλήθηκε με την υπ’ αριθμόν 1-1/19.1.2021 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδειας (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Μαρία Ζερβού).
 6.  Έγκριση υλοποίησης προγράμματος επιμόρφωσης ενηλίκων με τίτλο: «Επιμόρφωση σε θέματα χορωδιακών συνόλων», δια μέσου του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Μαρία Ζερβού).
 7.  Σύναψη Συνεργασίας και Συναντίληψης μεταξύ Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Μοντελοποίησης (CMODLAB) του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 8.  Καθορισμός αποζημίωσης Μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δημήτριος Γ. Μεταλληνός).
 9.  Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου «Σχολικό Κέντρο Πρώην Δήμου Μελιτειέων». Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου – με τη διαδικασία της κληρώσεως – για τη συμμετοχή του στην ανωτέρω Επιτροπή.
 10. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για το έτος 2021. Ορισμός α) δύο Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους – με τη διαδικασία της κληρώσεως – για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή, β) ενός φορολογούμενου δημότη και γ) της γραμματειακής υποστήριξης της ανωτέρω Επιτροπής (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου για τις περ. β) και γ)).
 11. Ορισμός δύο τακτικών Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους – με τη διαδικασία της κληρώσεως – για τη συγκρότηση της επιτροπής Δημοπρασιών άρθρου 1 του ΠΔ 270/81, για το έτος 2021.
 12. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του – με τη διαδικασία της κληρώσεως – ως εκπροσώπων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στη συγκρότηση της Επιτροπής Γενικού Κανονισμού Λιμένα αρ. 20 (Φ.Ε.Κ. 444/τ.. Β’/99) όπως ισχύει, για το έτος 2021.