Τρίτη 23.07.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση με τον ΟΑΕΔ για το αποχετευτικό των Εργατικών Κατοικιών

Εργατικές κατοικίες Αγίου Ιωάννη
14 Ιουλίου 2020 / 17:27

ΚΕΡΚΥΡΑ. Υπογράφηκε από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ Σπύρο Πρωτοψάλτη και τη Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Μερόπη Υδραίου,

η τριμερής Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΟΑΕΔ - Δήμου - Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κέρκυρας (ΔΕΥΑΚ) για την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση αγωγού μεταφοράς λυμάτων από τον οικισμό εργατικών κατοικιών «ΚΕΡΚΥΡΑ V», στο βιολογικό σταθμό Πέλεκα Σιναράδων.
 
Η εργολαβία ανέγερσης του οικισμού του τ. Ο.Ε.Κ. «ΚΕΡΚΥΡΑ V» στην περιοχή Άγιος Ιωάννης στη Κέρκυρα, περιλαμβάνει 176 κατοικίες σε διώροφα κτίρια, 6 καταστήματα και 1 αίθουσα συγκέντρωσης. Η κατασκευή του οικισμού ξεκίνησε το 2007 με συμβατική ημερομηνία περαίωσης το 2011. Έκτοτε έχουν σημειωθεί σημαντικές καθυστερήσεις στη κατασκευή, εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων του αρχικού αναδόχου αλλά και της ανάγκης επανασχεδιασμού της αποχέτευσης του οικισμού, λόγω της κατάργησης του βιολογικού σταθμού εντός του οικισμού το 2012.
 
Η εργολαβία σήμερα βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης, με σημαντική εκκρεμότητα την υλοποίηση του έργου μεταφοράς των λυμάτων του οικισμού, μέσω αγωγού, στην Ε.Ε.Λ. Πέλεκα-Σιναράδων Κέρκυρας.  Το 2018 υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των ΟΑΕΔ - Δήμου – ΔΕΥΑΚ,  με καθορισμένες τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει το κάθε μέρος για τη κατασκευή  του αγωγού μεταφοράς λυμάτων.
 
Τον Φεβρουάριο εκδόθηκε η τροποποίηση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΚΥΑ 57550/2243 του 2016 για την χρηματοδότηση του έργου από τον ΟΑΕΔ. Η σημερινή υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης ακολούθησε τις πράξεις 467 και 468 του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία γνωμοδότησε θετικά επί της υπογραφής της 3ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (αγωγός μεταφοράς λυμάτων, δεξαμενές λυμάτων κλπ.) και του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης.
 
Ο προϋπολογισμός του έργου κατασκευής της αποχέτευσης ανέρχεται μέχρι 1.900.000 € και θα καλυφτεί από τον ΟΑΕΔ.