Κυριακή 14.07.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

«Πέρασαν» και χωρίς πλειοψηφία, προϋπολογισμός & τεχνικό πρόγραμμα. Πώς ψήφισαν οι παρατάξεις

δήμος κεντρικής κέρκυρας και διαποντίων νήσων
19 Φεβρουαρίου 2020 / 10:55

ΚΕΡΚΥΡΑ. Χωρίς την απαιτούμενη πλειοψηφία εγκρίθηκαν από το δημοτικό συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων, ο προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2020.

Τα νέα ήθη οφείλονται στις αλλαγές, που έκανε στο πλαίσιο Κλεισθένης για τη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης, ο υπουργός Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκος επικαλούμενος την ανάγκη αποκατάστασης της «κυβερνησιμότητας» έναντι των αναλογικών ρυθμίσεων, που επιβάλουν την συνεννόηση και την επιδίωξη πλειοψηφικής συναίνεσης ανάμεσα στις παρατάξεις. 

Έτσι εγκρίθηκε, χωρίς πλειοψηφία (σ.σ. εφόσον μάλιστα δεν απαιτείται) και ο προϋπολογισμός 2020 παρά το γεγονός ότι περισσότερες παρατάξεις και οι σύμβουλοι τοποθετήθηκαν «κατά» και ψήφισαν αναλόγως.

Ο αναθεωρητικός νομοθέτης άλλωστε έχει προβλέψει την έγκριση έτσι του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος, όσες ψήφους και να συγκεντρώσει, εφόσον δεν υποβληθεί άλλος εναλλακτικός προϋπολογισμός και Τεχνικό Πρόγραμμα (σ.σ. από την αντιπολίτευση), πρόταση βεβαίως που θα πρέπει προηγουμένως να έχει εγκριθεί ως προς τις κατευθύνσεις και τα ποσά από τις δημοτικές Υπηρεσίες. Κάτι που βεβαίως δεν έγινε αυτή τη φορά, κανείς όμως δεν μπορεί να αποκλείσει ότι θα συμβεί του χρόνου!

Για την ιστορία, υπέρ της πρότασης του προϋπολογισμού ψήφισαν: ο «Κερκυραίων Δήμος» με επικεφαλής την Μ.Υδραίου, η «Κέρκυρα Ψηλά» με επικεφαλής τον Σπ. Νεράτζη, ο Σπύρος Πουλής (Κέρκυρα αλλαγής) και ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Σπύρος Ρίγγας (εκλέχτηκε με τον συνδυασμό του Γ. Τρεπεκλή).

Καταψήφισαν: η «Κέρκυρα να ζεις» με επικεφαλής τον Γ. Τρεπεκλή, Λαϊκή Συσπείρωση με επικεφαλής τον Γ. Μπορμπότη, «Πρώτα η Κέρκυρα» με επικεφαλής τον Γ. Καλούδη, η Άντζελα Ρίγγα με την σύμφωνη γνώμη του επικεφαλής της παράταξης Χρ. Σαρλή, που είχε αποχωρήσει, ο Λευτέρης Μαρκάτης (Εκκίνηση), η Μαρία Δρυ (180), και ο Γιώργος Καρύδης (Κερκυραϊκή Συμμαχία).
 
Για το τεχνικό πρόγραμμα, «υπέρ» ψήφισαν οι παρατάξεις Κερκυραίων Δήμος (Υδραίου), η Κέρκυρα Ψηλά (Νεράντζης), ο Χρύσανθος Σαρλής, ο Σπύρος Πουλής και ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Σπύρος Ρίγγας.

«Κατά» ψήφισαν οι παρατάξεις Κέρκυρα να ζεις (Τρεπεκλής), Λαϊκή Συσπείρωση (Μπορμπότης), Πρώτα η Κέρκυρα (Καλούδης), ο Λευτέρης Μαρκάτης, η Μαρία Δρυ, η Άντζελα Ρίγγα και ο Γιώργος Καρύδης. 

 
Ο προϋπολογισμός του Τεχνικού Προγράμματος

 
Το ύψος του φετινού Τεχνικού Προγράμματος έχει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά τα 2 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται επί τις τακτικές επιχορηγήσεις (ΣΑΤΑ) από το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ τα υπόλοιπα αφορούν χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τον ΦιλόΔημο.

Η Εισήγηση - Πρόταση του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2020 έγινε λαμβάνοντας υπ’ όψη τα έσοδα από:

α) το καθαρό ποσό της επιχορήγησης των «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ)», ύψους 860.220,36€ για το 2020 & 1.014.087,54€ από προηγούμενα οικονομικά έτη

β) την εξειδικευμένη πίστωση, που αφορά σε έργα επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων (χρηματοδότηση που εμπεριέχεται στο χρηματικό υπόλοιπο) ύψους 257.569,12€ (συνολικά για Α΄ & Β΄ βάθμια εκπαίδευση), καθώς και

γ) τις πιστώσεις για έργα που χρηματοδοτούνται από ΣΑΕΠ (Συλλογικές Αποφάσεις Έργων Περιφέρειας) βάσει αποφάσεων ένταξης, συνολικού ύψους 17.824.825,00€, από τα οποία εντός του 2020 προβλέπεται να απορροφηθούν 8.992.129,50€.

Από τα παραπάνω ποσά σε ό, τι αφορά τα σχολεία ο προϋπολογισμός αναφέρεται στις πιστώσεις του έτους 2019, ενώ δεν περιλαμβάνονται οι πιστώσεις του έτους 2020, που θα είναι περίπου 150 χιλ €. Επίσης από τα προβλεπόμενα έργα, που χρηματοδοτούνται από ΣΑΕΠ (ΠΔΕ & ΦιλοΔημος) ποσόν ύψους 3.331.800 € αφορούν έργα του Ενιαίου Δήμου, που αφορούν δημοτικές ενότητες, είτε του δήμου Νότιας Κέρκυρας, είτε της Βόρειας Κέρκυρας.
 
Τα έργα του Τεχνικού Προγράμματος
 
ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης):
Αποκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντ. 400.000€

Έλεγχος και επισκευή ή αντικατάσταση ιστών δημοτικού φωτισμού (πλατειών, παιδικών χαρών) Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντ. 130.000€

Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Κερκυραίων, Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών, Φαιάκων, 410.000€

Συντήρηση, επισκευή Δημοτικών κτιρίων & υπαίθριων χώρων Δ.Ε Κερκυραίων, Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών, Φαιάκων, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντ. 150.000€

Συντήρηση, επισκευή Δημοτικών κτιρίων & υπαίθριων χώρων Διαποντίων Νήσων 40.000€

Εφαρμογή μέσων και μέτρων πυρασφάλειας στο Δημοτικό Θέατρο 200.000 €
Δημοτική οδοποιία Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντ. (χρημ/ση ΣΑΤΑ) 200.000€

Αντιμετώπιση εκτάκτων φθορών οδικού δικτύου Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντ. 250.000€

Αποκατάσταση τμήματος τοιχείου περίφραξης και διαμόρφωση νέας εισόδου οχημάτων και πεζών στο κτήμα Βασιλάκη 40.000,00€

Διαμόρφωση πεζοδρομίων για κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια (χρημ/ση ΣΑΤΑ) Συνολ. Π/Υ 80.000€
 
Από το ΠΔΕ
 
Έργα συντήρησης και αποκατάστασης οδικών δικτύων:
ΔΕ Κερκυραίων-Φαιάκων: 2.325.000€
ΔΕ Αχιλλείων-Παλαιοκαστριτών-Παρελίων 850.000€
ΔΕ Διαποντίων 150.000€
 
Αντιπλημμυρικά έργα:
ΔΕ Κερκυραίων 1.130.000€
ΔΕ Αχιλλείων-Παλαιοκαστριτών- Παρελίων 133.000€
Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών Δήμου Κέρκυρας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020» 214.550€
 
Πρόγραμμα Φιλόδημος
 
Έργα βελτίωσης γηπέδων στις ΔΕ Κερκυραίων & Φαιάκων 324.900€

Επισκευή και συντήρηση κτιρίου Δημοτικού Συνεργείου 150.000€

Εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών και υλοποίηση τεχνικών έργων 232.875,53€

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Τ.Π περιλαμβάνεται πίστωση ύψους 334.800 € για βελτίωση προσβασιμότητας σε αγροτικές οδούς των Δ.Ε. Φαιάκων, Θιναλίων, Κορισσίων.
 
ΣΑΤΑ σχολείων
 
Για την Α/βάθμια Εκπαίδευση 100.283,74€

Για τη Β/βάθμια Εκπαίδευση 157.285,38€