Τρίτη 23.07.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Αποχετευτικό έργο στην πόλη της Λευκάδας

αποχετευτικό έργο Λευκάδας
24 Nov 2017 / 14:18

ΛΕΥΚΑΔΑ. Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Μεμονωμένες Τοπικές Παρεμβάσεις Για Δίκτυα Αποχέτευσης Πόλης Και Των Οικισμών Αγίου Νικήτα Και Βασιλικής-Πόντης» με προϋπολογισμό 158.000€,

εκτελούνται οι εργασίες κατασκευής δικτύου αποχέτευσης (που ξεκίνησαν στις 9 Νοεμβρίου 2017) στην πάροδο που συνδέει την Δημ. Γολέμη με την Ακαρνανίας, δίπλα από το κτήριο του Τ.Α.Ο.Λ, καθώς και στον δρόμο που διέρχεται μπροστά από την είσοδο του ξενοδοχείου «Ionion Star». Επίσης ίδιες εργασίες κατασκευής δικτύου εκτελούνται στη Βασιλική. Και στις τρεις περιπτώσεις, με τα νέα τμήματα του δικτύου αποχέτευσης που δημιουργούνται, καλύπτονται οι ανάγκες των δημοτών σε περιοχές εντός οικισμών που μέχρι τώρα δεν είχε προβλεφθεί η κατασκευή αντίστοιχου δικτύου. 
Με το ίδιο έργο θα γίνει η βελτίωση λειτουργίας δύο κεντρικών αντλιοστασίων αποχέτευσης της πόλης καθώς και δύο αντλιοστασίων της Βασιλικής. 
Η χρηματοδότηση του έργου έγινε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τα έργα αποκατάστασης ζημιών που προκάλεσε ο σεισμός του Νοεμβρίου 2015.

Πηγή: lefkadapress.gr