Γιάννης Ματσούκας, ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής Κέρκυρας

Γιάννης Ματσούκας, ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής Κέρκυρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ανακατατάξεις και στην Κέρκυρα, έφεραν οι κρίσεις του 2017 της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο μέχρι πρότινος Αστυνομικός Διευθυντής Γιώργος Αγάθος προάγεται

24
Ιανουαρίου / 2017

στο βαθμό του ταξιάρχου και αποστρατεύεται ενώ τη θέση του παίρνει ο Ιωάννης Ματσούκας προερχόμενος από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας. 
Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Γ. Τσιρογιάννης προήχθη στο βαθμό του Υποστράτηγου και παραμένει στη Γενική Περιφερειακή Διεύθυνση Ιονίων Νήσων.