Σε μετωπική εξελίσσεται η σύγκρουση Περιφέρειας Ι.Ν. - Δήμων για τα σκουπίδια

Σε μετωπική εξελίσσεται η σύγκρουση Περιφέρειας Ι.Ν. - Δήμων για τα σκουπίδια

Αυτές οι εικόνες θα απειλούν να επιστρέψουν όσο συνεχίζεται η αδυναμία των Αρχών να διαχειριστούν το πρόβλημα

Η σύγκρουση, εκτός των προφανών συνεπειών στους ρυθμούς προκήρυξης και εκτέλεσης του έργου, προκαλεί αμηχανία και στις ελεγκτικές Υπηρεσίες, π.χ. της Αποκεντρωμένης αλλά και των υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος.

14
Ιανουαρίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με την απόρριψη του αιτήματος του περιφερειακού, διαβαθμιδικού ΦΟΔΣΑ, από τον κερκυραϊκό ΣΥΔΙΣΑ να παραδώσει τις μελέτες του εργοστασίου σκουπιδιών, παραμένει εκκρεμής η προοπτική της δημοπράτησής του. Αυτό επισημαίνεται στο enimerosi.com από τη Διοίκηση του ΣΥΔΙΣΑ σε απάντηση των πρόσφατων δηλώσεων Κράτσα, ότι δηλ. ο νέος ΦΟΔΣΑ έχει τις μελέτες από άλλες πηγές (σ.σ. ;) και θα προκηρύξει το έργο εντός του Ιανουαρίου! Δεν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό έτσι, αντιτείνει η πλευρά ΣΥΔΙΣΑ, που ως γνωστόν στη θέση του συμπυκνώνεται η διάσταση Κερκύρας και Αργοστολίου στην επιδίωξη και τον τρόπο που συγκροτήθηκε ο διαβαθμιδικός ΦΟΔΣΑ.

Η σύγκρουση, εκτός των προφανών συνεπειών στους ρυθμούς προκήρυξης και εκτέλεσης του έργου, προκαλεί αμηχανία και στις ελεγκτικές Υπηρεσίες, π.χ. της Αποκεντρωμένης αλλά και των υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος. Κι αυτή την αμηχανία διαρρέεται ότι θα την ξεπεράσουν νομοθετώντας εκ νέου ώστε να καλυφθούν τα υφιστάμενα κανονιστικά κενά και απειλώντας με πειθαρχικές ποινές εκείνους τους Φορείς της Αυτοδιοίκησης που δεν συμμορφώνονται.

Ο αντίλογος, τόσο από την Κέρκυρα όσο και από το Αργοστόλι, επικεντρώνεται στον τρόπο που συγκροτείται ο περιφερειακός, διαβαθμιδικός ΦΟΔΣΑ, που σε πολλές περιπτώσεις αντιβαίνει το Δίκαιο περί Ανωνύμων Εταιρειών, ακόμα και στα στοιχειώδη, δηλ. της συγκρότησης των Οργάνων τους με βάση και κριτήριο την κεφαλαιακή εισφορά των μετόχων του.

Το παράδειγμα της Κέρκυρας προβάλλεται ως το πιο αντιπροσωπευτικό εφόσον ζητείται η απόδοση της περιουσίας της στον νέο Φορέα χωρίς κάτι τέτοιο να αντιστοιχείται με το μετοχικό της μερίδιο σ' αυτόν και τη διοικητική του συγκρότηση.

Η «μετωπική» ΦΟΔΣΑ - ΣΥΔΙΣΑ, που μεταφράζεται σε σύγκρουση στα Ιόνια ανάμεσα στην περιφερειακή και δημοτικές Αρχές, μόνον δεινά μπορεί να επισύρει γενικά και ειδικότερα στο πεδίο της διαχείρισης των αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος, υπόδειγμα χρόνιας αποτυχίας, διοικητικής κακοδαιμονίας, περιβαλλοντικής κακοποίησης, εντέλει δυσφημιστικής εικόνας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ