Συνεδρίαση του δημ. συμβουλίου Βόρειας Κέρκυρας το Σάββατο

Συνεδρίαση του δημ. συμβουλίου Βόρειας Κέρκυρας το Σάββατο

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020 στις 19:00, συνεδριάζει δια ζώσης το δημοτικό συμβούλιο Βόρειας Κέρκυρας, στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του 1ου Σχολικού Κέντρου Θιναλίων στην Αχαράβη

16
Σεπτεμβρίου / 2020

για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:
1 Ανακοινώσεις - Ερωτήσεις 
2 Προσωρινή μεταστέγαση του 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Παπαδάτος) 
3 Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος) 
4 Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Βόρειας Κέρκυρας - Έγκριση της με αριθμό 1-1/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Εισηγητής: κ. Σπυριδούλα Κόκκαλη) 
5 Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με το συλλογικό σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών Αποβλήτων με την επωνυμία «Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε.» (Εισηγητής: κ. Σπυριδούλα Κόκκαλη)  
6 Επιχειρησιακό σχέδιο οδοποιίας (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)  
7 Αποκομιδή απορριμμάτων - Ανακύκλωση (Εισηγητής: κ. Σπύρος Ασπιώτης) 
8 Γνωμοδότηση για την εκ νέου αδειοδότηση και τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στην περιοχή Νησάκι Κέρκυρας (θέση Σκίνος) για την εξυπηρέτηση του σκοπού της «πρόσδεσης σκαφών» (Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Μαυρωνάς) 
9 Σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Σπύρος Βάρελης)  
10 Έγκριση της με αριθμό 1-2/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί: «Μίσθωση κοινόχρηστων χώρων σε περιοχές του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» (Εισηγητές: κ. Δήμαρχος, κ. Χαρίτων Κουτσούρης) 
11 Έγκριση της με αριθμό 2-6/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί: «Μίσθωση κοινόχρηστου χώρου για στάσιμο εμπόριο στη θέση «Σιδάρι» της Δ.Ε. Εσπερίων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» (Εισηγητής: κ. Χαρίτων Κουτσούρης) 
12 Συγκρότηση ειδικής επιτροπής για την άρση της κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Θεοφάνης Σκέμπρης) 
13 Αίτημα του Εξωραϊστικού Συλλόγου Καββαδάδων για δωρεάν παραχώρηση του κτίσματος που στέγαζε την αποθήκη του Συνεταιρισμού Καββαδάδων για στέγαση των γραφείων του Συλλόγου.