Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

04
Σεπτεμβρίου / 2020

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Θεάτρου «κεκλεισμένων των θυρών» στις 20:30.

Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με live streaming (link σύνδεσης: http://tv1.streampulse.eu/corfu2).
 
 
Ημερήσια διάταξη                     

- Ανακοινώσεις.
- Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
 
1. Συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσε η Παράταξη «Πρώτα η Κέρκυρα» για να δοθούν άμεσα οι άδειες 2010 στους καταστηματάρχες του Ανεμόμυλου. (Εισηγητής ο Επικεφαλής της Παράταξης  «Πρώτα η Κέρκυρα» κ. Γεώργιος Καλούδης).

2. Συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσε η Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων»  για τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος των μισθωτών σχολικών κυλικείων. (Εισηγητής ο Επικεφαλής της Παράταξης Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» κ. Ιωάννης Μπορμπότης).

3. Έγκριση σημειακής τροποποίησης του Συμφωνητικού Συνεργασίας Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: CULTARALION (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).

4. Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας για την υλοποίηση της πράξης «Ανάπλαση Άλσους Γαρίτσας - Ανεμομύλου, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).

5. Έγκριση: α) εκ νέου του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ) του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» και β) εκ νέου εκκίνησης διαδικασίας διενέργειας δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της εν λόγω μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμής Αστικής Κινητικότητας (Σ..Β.Α.Κ) Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικόυ Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Κερκυραίων, Φαιάκων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

7. Έγκριση χορηγήσεως 2ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Κερκυραίων, Φαιάκων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

8. Έγκριση χορηγήσεως 3ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου – Εσπερίων – Θιναλίων – Κασσωπαίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

9. Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως προθεσμίας του έργου_του Υποέργου 1 «Ανέγερση 4ου Ενιαίου Λυκείου» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

10. Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως προθεσμίας του έργου « Επισκευή και Συντήρηση σχολικών κτιρίων Β/θμιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

11. Έγκριση χορηγήσεως 2ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου « Επισκευή και Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α/θμιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

12. Έγκριση χορηγήσεως 2ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Επισκευή κτιριακών Υποδομών στη νησίδα Βίδο εκτός του χώρου της κατασκήνωσης» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

13. Έγκριση χορηγήσεως 2ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου « Επισκευή δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών , Παρελίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

14. Αντικατάσταση εκπροσώπων (Δημοτικών Συμβούλων) στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, που συντάχθηκε μεταξύ του Δήμου Κέρκυρας, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων , για το έργο «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Συγκροτήματος Αγίας Αικατερίνης Κέρκυρας» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

15. Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Αγκυροβολίου Τουριστικών σκαφών στην Αλύπα Παλαιοκαστρίτσας» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

16. Κατηγοριοποίηση του γηπέδου ποδοσφαίρου στον «Πλάντραφο» Ποταμού Κέρκυρας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

17. Κατηγοριοποίηση του γηπέδου Μπάσκετ στις «Κουλίνες» Κέρκυρας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

18. Κανονισμός παραχώρησης σχολικών χώρων. (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κ. Μαρία Ζερβού).

19. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμόν 21-231/29.7.2020 Αποφάσεως  του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, ως προς τον κλάδο του προσωπικού»  (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοχάρης Γιώτης).

20. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή Σύμφωνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του Συλλόγου «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» για τη στήριξη των δράσεων για την παροχή βοήθειας στα παιδιά και τις οικογένειες που χρήζουν βοήθειας και του έργου του Συλλόγου σε δημοτική κλίμακα» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Σκούπουρας).

21. Διαπίστωση πληρότητας δικαιολογητικών για την έκδοση απόφασης Δημάρχου για χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο» (internet café, στην οδό Πάνου Ζαφειροπούλου με αρ. 17-19 της Κοινότητας Κερκυραίων του Δήμου. (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Μωραϊτης).

22. Έγκριση παρατάσεως του χρόνου διάρκειας της σύμβασης «Υπηρεσίες courier για την αποστολή της αλληλογραφίας με ταχυμεταφορά και αποστολή δεμάτων και εντύπου ενημερωτικού υλικού για την προβολή του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος  κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

23. Στέγαση Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου (Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι  κ.κ. Γεώργιος-Ηλίας Παντελιός και  Ιωάννης Σερεμέτης).

24. Αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου για τη στέγαση των αποθηκών και της Δημοτικής Χορωδίας Δημόδοκος στα όρια της Δ. Ε. Αχιλλείων (Εισηγητές, ο  Αντιδήμαρχος   κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός και ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Μωραϊτης).

25. Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2020 κατόπιν αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος  κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

26. Έκθεση για τη λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).

27. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στη θέση Αλευροπάρι του πρώην Δ. Μελιτειέων». Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου , με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συμμετοχή του στην ανωτέρω Επιτροπή.  (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δημήτριος Γ. Μεταλληνός