Ένσταση Καλούδη για τη συγκρότηση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΚ

Ένσταση Καλούδη για τη συγκρότηση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΚ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Να ακυρωθεί η πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων για συγκρότηση του νέου Δ.Σ. της διαδημοτικής ΔΕΥΑΚ, ζητά ο Γιώργος Καλούδης, επικεφαλής της παράταξης "Πρώτα η Κέρκυρα".

06
Ιουλίου / 2020

ΠΡΟΣΦΥΓΗ (ΕΝΣΤΑΣΗ)
άρθρου 226 επ. Καλλικράτη (Ν. 3852/2010)
 
1) Γιώργου Καλούδη του Νικολάου, Δικηγόρου - Δημοτικού Συμβούλου Κεντρικής Κέρκυρας - Επικεφαλής της Παράταξης «Πρώτα η Κέρκυρα» στο Δημοτικό Συμβούλιο
2) Μιλτιάδη - Τηλέμαχου Βασιλάκη, Δημοτικού Συμβούλου και
3) Αγγελικής - Χριστίνας Καρδακάρη, Δημοτικού Συμβούλου
 
ΠΡΟΣ
 
Τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 158, Τ.Κ. 26442, Πάτρα,
τηλ. 2610 490333-4
 
Μέσω της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Email: [email protected]
[email protected]
 
ΚΑΤΑ
 
Της με αρ. 16 – 134/09.06.2020 Πράξης (απόφασης) του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας.

Α. ΑΛΗΘΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
 
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας της 9ης Ιουνίου 2020, ήταν εγγεγραμμένο στην Ημερήσια Διάταξη με αρ. 1 το θέμα: «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Διαδημοτικής Δ.Ε.Υ.Α. Κέρκυρας».
 
Όταν άρχισε η συζήτηση του θέματος η Δήμαρχος κα Υδραίου έκανε την διπλή πρότασή της για τους εκπροσώπους του Δημοτικού Συμβουλίου, από Δημοτικούς Συμβούλους και για τα δύο (2) λαϊκά μέλη που θα ψήφιζε το Δημοτικό Συμβούλιο για να αποτελούν την εκπροσώπηση του Δήμου Κερκυραίων στο 19μελές Διαδημοτικό Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
 
Η κα Υδραίου πρότεινε ως λαϊκά μέλη τους κ. Γιάννη Βλαχόπουλο και κ. Αναστάσιο Βλάχο, χωρίς να αναφέρει, εάν έχουν τα προσόντα που απαιτεί ο νόμος, ενώ οι προταθέντες από αυτήν έπρεπε κατά νόμο 1080/1980:
 
«Να είναι δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης.»
 
Ο  α΄ εξ ημών Επικεφαλής της 3ης σε δύναμη Παράταξης «ΠΡΩΤΑ Η ΚΕΡΚΥΡΑ» Γιώργος Καλούδης, αφού έλαβα τον λόγο πρότεινα ρητά και με σκεπτικό προς ψήφιση για λαϊκό μέλος τον Οικονομολόγο - Αναπτυξιολόγο – Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Κέρκυρας κ. Κώστα Κιτσάκη ως έχοντα τα νόμιμα και ουσιαστικά προσόντα, για τα οποία ουδείς αντέλεξε.
 
Η Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκστόμισαν τον εξής πρωτοφανή «ισχυρισμό»:
 
«Ο νόμος γράφει ότι η Δήμαρχος ορίζει, άρα διορίζει η Δήμαρχος και το Συμβούλιο δεν ψηφίζει»
 
Αντέτεινα τον εύλογο και νόμιμο ισχυρισμό, ότι εάν διόριζε ο/η Δήμαρχος τα 2 λαϊκά μέλη της ΔΕΥΑΚ τότε το θέμα δεν θα ερχόταν προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθόσον θα τα διόριζε μόνη της, με πράξη της, όπως έκανε με τους Αντιδημάρχους.
 
Και πάντα έτσι συμβαίνει. Το Συμβούλιο ψηφίζει.
 
Έθεσα το θέμα άλλες δύο φορές. Τελευταία φορά διαδικαστικά λίγο πριν την διεξαγωγή ψηφοφορίας αλλά αρνήθηκαν να θέσουν σε ψηφοφορία την πρότασή μας για Κιτσάκη.
 
Εμείς οι 4 της Παράταξής μας (οι 3 που υπογράφουμε και ο κ. Σπύρος Βλάχος μέλος της παράταξής μας και Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου) δεν ψηφίσαμε τα λαϊκά μέλη ως ένδειξη διαμαρτυρίας που ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατ’ εντολήν της κας Υδραίου ενεργώντας από κοινού φασιστοειδώς, δεν έθεσαν την πρότασή μας για Κιτσάκη σε ψηφοφορία.
 
Τελικά η δημοτική εξουσία ανήρτησε την προσβαλλόμενη πράξη, η οποία πουθενά δεν γράφει για την πρότασή μας προς ψήφιση του κ. Κιτσάκη ως λαϊκό μέλος της ΔΕΥΑΚ, ούτε τον διάλογο που διημείφθη ούτε τον λόγο επί του διαδικαστικού για να τεθεί σε ψηφοφορία ο Κιτσάκης, ούτε γράφει ότι ψηφίσαμε κατά, ψηφίσαμε αρνητικά λόγω του πραξικοπήματος αυτού.
 
Β. ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
 
Την απόφαση – πράξη αυτή προσβάλλουμε για τους εξής νόμιμους, βάσιμους και αληθινούς λόγους:
 
1ος Λόγος Προσφυγής:
Διότι δημοσιεύθηκε με ανάρτηση στο διαδίκτυο η προσβαλλόμενη απόφαση - πράξη χωρίς να έχει υπογραφεί από τον Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σπύρο Βλάχο, ενώ γνώριζαν ότι είναι άκυρη και παράνομη η απόφαση αυτή.
 
2ος Λόγος Προσφυγής:
Διότι η προσβαλλόμενη απόφαση - πράξη δεν συνοδεύεται από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και είναι πλαστογραφημένη και παραχαραγμένη.
 
3ος Λόγος Προσφυγής:
Διότι δεν αναγράφει ότι ετέθη ως πρόταση από εμάς στο Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου για να ψηφισθεί ως Λαϊκό Μέλος ο Κωνσταντίνος Κιτσάκης, και τον πρότεινε 2 φορές, (μετά την πρόταση της Δημάρχου) ο Επικεφαλής της Παράταξής μας και την πρόταση επανέλαβε απαιτώντας να τεθεί σε ψηφοφορία, τελευταία φορά πριν την έναρξη της ψηφοφορίας.
 
4ος Λόγος Προσφυγής:
Διότι η προσβαλλόμενη πράξη δεν αναγράφει, ότι εμείς οι 4 της Παράταξής μας δεν ψηφίσαμε τα λαϊκά μέλη ως ένδειξη διαμαρτυρίας που ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ενεργώντας κατ’ εντολήν της κας Υδραίου και φασιστοειδώς δεν έθεσαν την πρότασή μας για Κιτσάκη σε ψηφοφορία.  Δηλ. ψηφίσαμε αρνητικά για τα λαϊκά μέλη.
 
Δεν αναγράφει ότι αντέτεινα τον εύλογο και νόμιμο ισχυρισμό ότι εάν διόριζε ο/η Δήμαρχος το θέμα δεν θα ερχόταν προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθόσον θα διόριζε μόνη της, με πράξη της, όπως έκανε με τους Αντιδημάρχους.
 
Δεν αναγράφει ότι ξαναπήρα τον λόγο άλλες δύο φορές και ζήτησα να μπει στην ψηφοφορία για τα λαϊκά μέλη το πρόσωπο του κ. Κιτσάκη, πλην όμως Δήμαρχος και Πρόεδρος ενεργώντας με παράνομο και φασιστικό τρόπο δεν έθεσαν την πρόταση για τον Κιτσάκη ως Λαϊκό μέλος σε ψηφοφορία.
 
5ος Λόγος Προσφυγής:
Διότι η προσβαλλόμενη απόφαση στερείται της απαιτούμενης αιτιολογίας για τα προσόντα που έπρεπε να έχουν οι προταθέντες από τη Δήμαρχο κ.κ. Γιάννης Βλαχόπουλος και Αναστάσιος Βλάχος, δηλ. δεν κατέθεσε βιογραφικό τους με την πολιτική ή υπηρεσιακή εμπειρία τους ώστε να ελεγχθούν πολιτικά από το Συμβούλιο εάν έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης και αυτό να μπορεί μετά να κριθεί και από Δικαστήριο.
 
6ος Λόγος Προσφυγής:
Διότι οι προταθέντες προς ψήφιση από τη Δήμαρχο κα Υδραίου κ.κ. Γιάννης Βλαχόπουλος και Αναστάσιος Βλάχος δεν διαθέτουν τα υπό του νόμου προβλεπόμενα προσόντα δηλ. δεν προέκυψε να είναι δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης.
 
Επειδή η θέση και η πρακτική που κατά τα παραπάνω ακολούθησαν Δήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου είναι αφενός μεν παράνομη αφετέρου δε από άποψη πολιτική φασιστοειδής, προσβάλλει τη νοημοσύνη μας, προσβάλλει βάναυσα το δικαιοπολιτικό σύστημά μας που είναι το κράτος δικαίου και όλα αυτά για να εκλεγούν ευνοιοκρατικά οπωσδήποτε οι δικοί τους άνθρωποι, οι οποίοι δεν διέθεταν και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, και έτσι καταπάτησαν, παραβίασαν δημοκρατικό νόμιμο δικαίωμά μας να θέσουμε προς ψηφοφορία τον κ. Κιτσάκη.
 
Επειδή λόγω της κραυγαλέας αυτής παρανομίας, πρέπει να διαταχθεί, κατ’ άρθρο 228 του Ν. 3852/2020, με απόφαση Σας, αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης – πράξης μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση από το ΣτΕ, άλλως από την Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, διαφορετικά και εντελώς επικουρικά από Εσάς.
 
Επειδή η προσφυγή μας είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή.
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και όσους άλλους νόμιμα προσθέσουμε
 
Και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας και ειδικά αυτού για να υποβάλλουμε μήνυση εναντίον τους για πλαστογραφία και
παραποίηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου
 
ΖΗΤΑΜΕ
 
Να γίνει δεκτή η παρούσα ως νόμιμη, βάσιμη και αληθινή.
 
Να ακυρωθεί και εξαφανισθεί η με αρ. 16 – 134/09.06.2020 Πράξη (απόφαση) του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας.
 
Να διαταχθούν η Δήμαρχος κα Υδραίου και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μεταλληνός να αναρτήσουν - μας κοινοποιήσουν τα απομαγνητοφωνημένα Πρακτικά της συνεδρίασης νόμιμα υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Σώματος κ. Σπύρο Βλάχο,
 
Να διαταχθεί, κατ’ άρθρο 228 του Ν. 3852/2020, με απόφασή Σας, αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης – πράξης μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση από το ΣτΕ άλλως από Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, διαφορετικά και εντελώς επικουρικά από Εσάς.
 
Να καταδικασθούν η Δήμαρχος Μερόπη Υδραίου και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρης Μεταλληνός στη δικαστική μας δαπάνη, ως ο πίνακας θα επισυναφθεί στο υπόμνημά μας.
 
Να κληθούμε κατά τη συζήτηση της αίτησης αναστολής μας και της προσφυγής μας για να αναπτύξουμε τις απόψεις μας.
 
 
 
Κέρκυρα 4 Ιούλη 2020
 
Οι Προσφεύγοντες                              Ο Πληρεξ. Δικηγόρος
Γιώργος Ν. Καλούδης       Γ. Καλούδης -  Μιλτιάδης Τηλέμαχος Βασιλάκης