Βάρελης: Η δημοτική αρχή Μαχειμάρη παίζει με τα νεύρα μας και τη δημοκρατία

Βάρελης: Η δημοτική αρχή Μαχειμάρη παίζει με τα νεύρα μας και τη δημοκρατία

ΑΧΑΡΑΒΗ(ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ). Απείχε από την δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η παράταξη "Βορράς Επανίδρυση".

27
Μαΐου / 2020

Ο επικεφαλής Σπύρος Βάρελης, επισημαίνει τη σοβαρότητα των θεμάτων, εξ αιτίας της οποίας είχε συμφωνηθεί να γίνει δια ζώσης συνεδρίαση και όχι τηλεφωνικά. Τονίζει ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν δεν είχαν σχέση με τα προς συζήτηση θέματα, ενώ οι εισηγήσεις ήταν "ένας τραγέλαφος προχειρότητας και λαθών" από τα οποία κανείς δεν μπορούσε να βγάλει συμπέρασμα. Καταγγέλει ταυτόχρονα τη δημοτική αρχή Μαχειμάρη ότι απεργάζεται συμμαχίες αμφιβόλου αποδόσεως και ακολουθεί προσωπικές στρατηγικές χωρίς τη συναίνεση των συλλογικών οργάνων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Σπύρου Βάρελη
Με αφορμή την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής το Σάββατο 23 Μαϊου 2020 και της αποχής της παράταξης μας από αυτήν την συνεδρίαση σας ενημερώνουμε τους λόγους:
1. Είχε συμφωνηθεί από την προηγούμενη συνεδρίαση ότι η επόμενη  θα γινόταν «δια ζώσης» στην αίθουσα του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Αχαράβης με παρουσία μόνο (8) ατόμων (τα μέλη της Επιτροπής και ο πρακτικογράφος). 

2. Όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης ήταν πολύ σημαντικά, όπως :                     «η πρόσληψη 23 ατόμων στον Δήμο, συμβάσεις για αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων  κλπ., και για αυτόν τον λόγο απαιτούνταν συζήτηση αναλυτικά κι όχι τηλεφωνικά ένα ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Τουλάχιστον αν όχι «δια ζώσης» θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη όπως έγινε στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Οι εισηγήσεις των θεμάτων με ευθύνη του Πρόεδρου της Επιτροπής, δηλαδή του Δημάρχου, ήταν για κλάματα, ένας τραγέλαφος προχειρότητας και λαθών, που ήταν αδύνατον να εξάγει κανείς σαφές συμπέρασμα προσέγγισης αυτών, καθιστώντας άμεσα αναγκαία την διαλογική συζήτηση.   
Δηλαδή στο 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης: «Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού για 4 μήνες με κόστος 24.000 €», πρότεινε:
- 1 χειριστής μηχανήματος
- 2 εργάτες απορριμματοφόρου
- 1 οξυγονοκολλητής  

Αναρωτιέται κανείς πώς αυτές οι ειδικότητες θα αντιμετωπίσουν την εξάπλωση της πανδημίας;
Τι δεν κατάλαβε κάποιος;

Στο 4ο θέμα : «Αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 14-11-2019 στην Δημοτική Ενότητα Άγιου Γεωργίου».  Τόσο κατεπειγόντως που μετά από 7 μήνες  προτείνει πρόσληψη 19 ατόμων (πάλι με κόστος 24.000 € ) από τα οποία τα 10 άτομα είναι εργάτες απορριμματοφόρων .
Τι δεν κατάλαβε κάποιος ξανά;

Ακόμη, στο έκτακτο θέμα: «Σύμβαση μεταφοράς και αποκομιδής απορριμμάτων», που δεν μας εστάλει ποτέ η εισήγηση, η πρόταση ήταν χωρίς ποσότητες, χωρίς τιμή μονάδας και χωρίς τελικό πόσο.
Υπάρχει κάτι που  δεν κατάλαβε επίσης κάποιος ;

4. Η μέρα και η ώρα της συνεδρίασης: Σάββατο 23 Μαΐου 2020 και ώρα 20:00 απαξιώνει και υποτιμά την ίδια την Επιτροπή που τείνει να μετατραπεί στο σημαντικότερο όργανο στην λειτουργία του Δήμου μετά τις αλλαγές που έφερε η «Κυβερνησιμότητα».

5.Τελος τίθενται για συζήτηση θέματα που έχουν άμεση σχέση με την διαχείριση των απορριμμάτων (πρόσληψη προσωπικού – σύμβαση μεταφοράς) και αυτό το θέμα, το μεγαλύτερο του Δήμου και του νησιού μας, 9 μήνες τώρα δεν έχει συζητηθεί ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως παράλληλα δρομολογούνται αγορές μηχανημάτων εκατομμυρίων ευρώ πάλι εκτός Δημοτικού Συμβουλίου.
Το τελευταίο διάστημα:
-Φτιάχνονται συμμαχίες αμφιβόλου αποδόσεως
- Ανατινάζονται οι γέφυρες αναγκαστικών σχέσεων με φορείς και πρόσωπα κάθε βαθμού
- Καθορίζοντας προσωπικές στρατηγικές χωρίς συναίνεση κανενός συλλογικού οργάνου

Από μια Δημοτική Αρχή που δεν εκφράζει την πλειοψηφία των δημοτών  καθώς εδώ και καιρό έχει απολέσει και την δεδηλωμένη και ως μειοψηφία όφειλε να είναι πολύ προσεκτικότερη.
Για όλους τους παραπάνω λόγους δεν συμμετείχαμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Θα σας κρατάμε ενήμερους για όποια νέα επεισόδια της σειράς «Παίζοντας με την Δημοκρατία και τα νεύρα μας στην Βόρεια Κέρκυρα».