Το σκορ των παραβάσεων για άσκοπες μετακινήσεις στα Ιόνια Νησιά

Το σκορ των παραβάσεων για άσκοπες μετακινήσεις στα Ιόνια Νησιά

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συνεχίζονται οι συστηματικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται σε Κέρκυρα, Λευκάδα, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, από το προσωπικό των αντίστοιχων Διευθύνσεων Αστυνομίας για τις άσκοπες μετακινήσεις

01
Απριλίου / 2020

Ειδικότερα, το τελευταίο 24ωρο (31.03.2020), κατά την εφαρμογή του μέτρου περιορισμού της κυκλοφορίας, βεβαιώθηκαν συνολικά 166 παραβάσεις και έχουν επιβληθεί ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα, ως ακολούθως:
- 121 στην Κέρκυρα,
- 7 στη Λευκάδα,
- 25 στη Ζάκυνθο και
- 13 στην Κεφαλονιά.
Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.