Ερώτηση Αυλωνίτη για τα οφειλόμενα δεδουλευμένα στο Καζίνο Κέρκυρας

Ερώτηση Αυλωνίτη για τα οφειλόμενα δεδουλευμένα στο Καζίνο Κέρκυρας

Ο Βουλευτής Κέρκυρας -και άλλοι Βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., που συνυπογράφουν- ρωτούν τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας για τις οφειλόμενες αποδοχές στους εργαζόμενους του Καζίνο Κέρκυρας

31
Μαρτίου / 2020

ΑΘΗΝΑ.  Ερώτηση κατατέθηκε στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου με πρωτοβουλία του Βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Αλέξανδρου Αυλωνίτη, την οποία συνυπογράφουν βουλευτές του κόμματός του, προς τον Υπουργό Οικονομικών και προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, αναφορικά με την προστασία των εργαζομένων στο καζίνο Κέρκυρας και την καταβολή των οφειλόμενων δεδουλευμένων αποδοχών προς αυτούς.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

«ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς
•    Οικονομικών
•    Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: «Οφειλές δεδουλευμένων αποδοχών στο καζίνο Κέρκυρας»


Η Εταιρία "Ελληνικό Καζίνο Κέρκυρας" από το 2010, όταν το ελληνικό κράτος της χορήγησε σχετική άδεια λειτουργίας απασχολεί περίπου 60 εργαζόμενους σε διάφορες ειδικότητες, όλους με ατομικές συβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Με εξαίρεση τα διοικητικά στελέχη της εταιρίας, καθώς και ελάχιστους υπαλλήλους οι οποίοι εργάζονται στα γραφεία της εταιρίας, όλοι οι υπάλληλοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, τον οποίο λαμβάνουν τμηματικά και κυρίως με «έναντι».

Το 2013 κλήθηκαν από την εταιρία όλοι, οι τότε εργαζόμενοι να υπογράψουν τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας και να συμφωνήσουν τη μείωση των μισθών τους, από τα 751 ευρώ που ελάμβαναν στα 586 ευρώ, μηνιαίως και τη διάρκεια εργασίας έως ένα έτος. Ξεκινώντας λοιπόν, από τους εργαζόμενους και επικαλούμενη, η εταιρεία την τότε οικονομική κρίση επιχείρησε τον περιορισμό των λειτουργικών της εξόδων. Η επαναφορά των μισθών στα επίπεδα της προ του 2013 εργασιακής τους σύμβασης, δεν έγινε ποτέ, παρά το γεγονός ότι από το 2012 και μετά, η εταιρεία παρουσίαζε σημαντική ετήσια αύξηση κι όχι μείωση, όπως επικαλούνταν των κερδών της.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι ελάμβαναν το μισθό τους πάντοτε με τη μέθοδο «έναντι» και με καθυστέρηση έως και έξι μηνών για  την εκάστοτε τρέχουσα μισθοδοσία. Το Σωματείο Εργαζομένων στο Καζίνο Κέρκυρας έχοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία της παραγράφου 18 του άρθρου 378 του ν. 4512/2018  που ορίζει ότι «η άνω των τριάντα (30) ημερών καθυστέρηση καταβολής των οφειλόμενων μισθών του διοικητικού, τεχνικού, κύριου ή βοηθητικού προσωπικού, επιφέρει προσωρινή ανάκληση της άδειας για δύο (2) μήνες» πραγματοποίησε καταγγελίες για κάθε παράβαση με αποτέλεσμα, η εταιρεία να συμμορφωθεί ως προς το χρόνο καταβολής των δεδουλευμένων, όχι όμως και ως προς τον τρόπο. Δηλαδή, η μισθοδοσία συνέχισε να γίνεται με τη καταβολή τμήματος του μισθού ως "έναντι", χωρίς όμως να ξεπερνά το διάστημα των δύο μηνών για την εξόφληση του εκάστοτε μηνιαίου μισθού.

Από τον Νοέμβριο 2019 που η παρούσα κυβέρνηση αντικατέστησε με το άρθρο 161 του Νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ Α’ 167/30.10.2019 - Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις) την παράγραφο 18 του άρθρου 378 του ν. 4512/2018 καταργήθηκε ο έλεγχος από την Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (ΕΕΕΠ), της καταβολή της μισθοδοσίας και της δυνατότητας -εκ του λόγου αυτού- της ανάκλησης της άδειας των καζίνο. Έτσι πλέον, η καταβολή της μισθοδοσίας των εργαζομένων επιστρέφει στην παλιά απαράδεκτη και μη νόμιμη μορφή της εξόφλησής της με τη μέθοδο του «έναντι». Επιπλέον, σχετικά με τα χρέη του επιχειρηματία προς τον ΕΦΚΑ (όπως αναφέρεται στην υπ αριθμ. 3347/16-01-2020 ερώτηση από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχει απαντηθεί ακόμα) φαίνεται ότι η εταιρεία δεν καταβάλλει ούτε το ποσό των εισφορών που παρακρατεί από τους εργαζόμενους για την ασφάλειά τους.

Η υγειονομική πανδημία που βιώνουμε στη χώρα μας ρίχνει νερό στο μύλο της απαράδεκτης αυτής, συμπεριφοράς της εταιρείας η οποία οφείλει σε ορισμένους ακόμη και το μισθό του Ιανουαρίου του 2020, όπως και σε όλους τους υπόλοιπους τον μισθό του Φεβρουαρίου του 2020.

Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 της με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18149/13.03.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 855/2020 τεύχος Β') απαγορεύεται για το χρονικό διάστημα από 14.03.2020 έως και 27.03.2020 η λειτουργία των επιχειρήσεων καζίνο, με αποτέλεσμα να μένουν οι εργαζόμενοι απροστάτευτοι και η καταβολή των οφειλόμενων προς αυτούς να μην είναι εξασφαλισμένη

Επειδή, η ανάγκη για την προστασία της εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων έναντι στις εργοδοτικές πιέσεις είναι επιτακτική και αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

1. Τι άμεσα μέτρα στήριξης θα λάβετε για τους εν λόγω εργαζόμενους;

2. Πως σκοπεύετε να επιβάλλεται την εφαρμογή της εργασιακής νομοθεσίας στην άνω εταιρεία προκειμένου να καταβάλλει τα οφειλόμενα δεδουλευμένα προς τους εργαζόμενους

3. Σε τι ενέργειες θα προβείτε έτσι ώστε οι εργαζόμενοι στην εταιρία αφ΄ ενός μεν να μην χάσουν την εργασία τους και αφ ετέρου να αμείβονται τακτικά ή έστω να ενισχυθούν οικονομικά εντασσόμενοι σε πρόγραμμα οικονομικής τους στήριξης;»