Πρέπει να παραμείνουμε ανοικτοί, λέει και η Ημέρα της Ζακύνθου

Πρέπει να παραμείνουμε ανοικτοί, λέει και η Ημέρα της Ζακύνθου

Επανέρχεται ο εκδότης της καλής εφημερίδας της Ζακύνθου και με νεότερη επιστολή του προς την περιφερειάρχη, δηλώνει «Κατόπιν συσκέψεως με τους συνεργάτες μας, το επόμενο διάστημα θα παλέψουμε με κάθε τρόπο, ώστε να κρατήσουμε την έκδοση της εφημερίδας μας».

27
Μαρτίου / 2020

ΖΑΚΥΝΘΟΣ. Αξιότιμη κ. Κράτσα, Παρά του ότι δεν υπήρξε και δεν υπάρχει καμία διάθεση οριζόντιας αντιμετώπισης ζητημάτων του τύπου, από τον καθ' ύλην αρμόδιο πολιτικό μας προϊστάμενο κ. Πέτσα, ειδικά σε αυτές τις στιγμές που τα ΜΜΕ είναι απαραίτητα στην ελληνική κυβέρνηση και στην κοινωνία, σας ενημερώνουμε ότι η εφημερίδα μας θα κάνει χρήση του Νομοθετικού διατάγματος: ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος A’ 68/20.03.2020 σύμφωνα με το οποίο:
2. Κατά το χρονικό διάστημα από τις 16 Μαρτίου 2020 έως τις 30 Απριλίου 2020 θεωρείται δικαιολογημένη τυχόν διακοπή της έκδοσης των ημερήσιων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων έως δεκαπέντε (15) ημέρες κατ΄ ανώτατο όριο και τυχόν διακοπή έως τεσσάρων εκδόσεων των εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων κατ` ανώτατο όριο. 
Για το ανωτέρω διάστημα οι υποχρεώσεις των στοιχείων (α) και (β) της παρ. 3 του
άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α΄ 68) ως προς τα ελάχιστα όρια που περιγράφονται (αριθμός πωλήσεων φύλλων ανά έκδοση και συνολικό εμβαδόν επιφάνειας χαρτιού
εκτύπωσης) μειώνονται κατά το ήμισυ.
Όπως αντιλαμβάνεσθε, το ίδιο το Νομοθετικό Διάταγμα, μας δίνει δικαίωμα προσωρινής μείωσης εκδόσεων, αλλά δεν μας δίνει το δικαίωμα να αναστείλουμε καθολικά την έκδοσή μας. Ο Νομοθέτης "μας αναγκάζει" να μείνουμε ανοιχτοί έστω κατά το ήμισυ, με όποιο κόστος μας επιβαρύνει.
Κατόπιν συσκέψεως με τους συνεργάτες μας, το επόμενο διάστημα θα παλέψουμε με κάθε τρόπο, ώστε να κρατήσουμε την έκδοση της εφημερίδας μας.
Σας ενημερώνω ότι η εφημερίδα μας είναι ενεργό μέλος του ΣΗΠΕ (Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων) ο οποίος έχει προβεί επανειλημμένα σε διαβήματα ώστε να παρθούν εφικτά άμεσα μέτρα εφόσον "πρέπει να μείνουμε ανοιχτοί".
Με εκτίμηση Σπύρος Καμπιώτης Εκδότης / Διευθυντής