Άμεση & δωρεάν πρόσβαση στη Γεωπύλη του Δήμου Κέρκυρας

Άμεση & δωρεάν πρόσβαση στη Γεωπύλη του Δήμου Κέρκυρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η εκπαίδευση στελεχών των δημοτικών υπηρεσιών για τη χρήση και αξιοποίηση της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΥΓΕΠ) του Δήμου Κέρκυρας.

29
Ιουλίου / 2016

Η ΥΓΕΠ είναι ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο βασίζεται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ώστε να επιτρέπει την άμεση πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σ' ένα κεντρικό σύστημα δεδομένων και πληροφοριών, με σκοπό τη διαχείρισή τους, την επεξεργασία και τελικώς τη διάθεσή τους.
 
Κατ' εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την καλύτερη διαχείριση πληροφοριών, την εξοικονόμηση πόρων, την ενθάρρυνση των επενδυτικών πρωτοβουλιών, την αποτελεσματικότερη διοίκηση, την προαγωγή της διαφάνειας, ο Δήμος Κέρκυρας συγκαταλέγεται μεταξύ των λιγοστών Καλλικρατικών Δήμων που διαθέτουν ΥΓΕΠ και διαδικτυακή πύλη πρόσβασης (Γεωπύλη) στα γεωχωρικά δεδομένα του φορέα, είτε προς τον δημότη είτε ενδοϋπηρεσιακά.
 
Η δημοτική αρχή αναγνωρίζοντας τα οφέλη και τις δυνατότητες της άμεσης πρόσβασης και διαχείρισης στην πληροφορία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο της ΥΓΕΠ να εμπλουτίζεται και να επικαιροποιείται διαρκώς, προς όφελος τόσο των δημοτών όσο και της εσωτερικής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών.
 
Η πρόσβαση στα δημόσια γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες της ΥΓΕΠ και της Γεωπύλης είναι άμεση και χωρίς χρέωση από την κεντρική ιστοσελίδα του Δ. Κέρκυρας είτε από τους παρακάτω διαδικτυακούς συνδέσμους:
 
ΥΓΕΠ: http://gis.opendatacorfu.gr
Γεωπύλη: http://www.opendatacorfu.gr