Μέσω Skype προτείνει ο Γ. Καρύδης να συνεδριάζει το δημ. συμβούλιο

Μέσω Skype προτείνει ο Γ. Καρύδης να συνεδριάζει το δημ. συμβούλιο

ΚΕΡΚΥΡΑ. «Παρά τη πανδημία του κορωνοϊού, ο Δήμος και τα θεσμικά του όργανα πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν» τονίζει σε επιστολή του προς το προεδρείο του Δημοτικού συμβουλίου ο Γιώργος Καρύδης.

24
Μαρτίου / 2020

Ο δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής της "Κερκυραϊκής Συμμαχίας"  προτείνει στη δημοτική αρχή να αναλάβει πρωτοβουλία ώστε να διεξάγονται οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου μέσω Skype, καθώς οι τηλεδιασκέψεις προβλέπονται και από τον νόμο.

Η επιστολή

Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κ. Δημήτριο Μεταλληνό.

ΚΟΙΝ: 1) Την Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κ. Μερόπη Υδραίου.
            2) Επικεφαλής δημοτικών Παρατάξεων.
            3) Δημοτικούς συμβούλους.
 
κ. Πρόεδρε,  
Είναι αυτονόητο, ότι παρά την πανδημία του κορωνοϊού, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων καθώς και τα θεσμικά του όργανα πρέπει να εξακολουθήσουν να λειτουργούν.

Αναφορικά με τις προσεχείς συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, που  προγραμματίζετε θεωρώ , ότι τα κατεπείγοντα θέματα προκύπτουν εκτάκτως και χωρίς προγραμματισμό. Σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι κατεπείγοντα. Η προαναγγελία θεμάτων ως κατεπειγόντων και ο σχεδιασμός να τεθούν προς συζήτηση στο άδηλο μέλλον, δημιουργούν ζητήματα νομιμότητας και δεοντολογίας.
Ίσως να προγραμματίζετε λήψη αποφάσεων δια περιφοράς. 

Σας έχω και στο παρελθόν διατυπώσει, όπως και άλλοι συνάδελφοι, την αντίθεσή μου στο συγκεκριμένο τρόπο  λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Είναι χρήσιμο, πιστεύω,  ν΄ αναλάβετε πρωτοβουλία, ώστε να δρομολογηθεί άμεσα η διαδικασία διεξαγωγής των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω Skype, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, η οποία είναι άγνωστο πόσο θα διαρκέσει ακόμη. Αυτό, όπως γνωρίζετε, έχει ήδη ξεκινήσει να γίνεται στα πανεπιστήμια, στα σχολεία κ. ά.  

Σας υπενθυμίζω εξάλλου ότι με το Ν.4623/2019 προστέθηκε στο άρθρο 67 παρ.1 του Ν. 3852/2010 πρόβλεψη ότ ‘’Σε έκτακτες περιπτώσεις, στους νησιωτικούς δήμους, το συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις’’.

Στην περίπτωση αυτή θα καθοριστεί ποιοί δημοτικοί σύμβουλοι θα παρευρίσκονται στο κατάστημα  κάθε Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, ώστε να συμμετέχουν στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, που έχει ήδη την τεχνογνωσία από το 2011 και τη συνδρομή  του ΥΠ.ΕΣ., μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην προσπάθεια αυτή.
Με εκτίμηση
Κέρκυρα 24 Μαρτίου 2020
                                                                                ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ
                                                                             Δημοτικός Σύμβουλος
                                                                           Επικεφαλής της Παράταξης
                                                                            ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ