Πού θα γίνουν διακοπές ρεύματος 12 και 13 Μαρτίου

Πού θα γίνουν διακοπές ρεύματος 12 και 13 Μαρτίου

ΚΕΡΚΥΡΑ. H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλοντας διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία

12
Μαρτίου / 2020

 των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης. Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.
12/3/2020 Από τις  8:30 έως τις 14:00:00 Κουσπάδες, Μπούκαρι, Βασιλάτικα, Κορακάδες.
13/3/2020 από τις 8:00:00 έως τις 2:00:00 μμ  Διασταύρωση Πέλεκα
Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!

Ελένη Κορωνάκη