Ο Κων. Παχίδης Συντονιστής Επιχειρήσεων Πυροσβεστικής Ηπείρου, Δυτ. Μακεδονίας, Νήσων

Ο Κων. Παχίδης Συντονιστής Επιχειρήσεων Πυροσβεστικής Ηπείρου, Δυτ. Μακεδονίας, Νήσων

Στην αρμοδιότητά του υπάγονται οι Περιφερειακές Διοικήσεις Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας και από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων μόνο οι Διοικήσεις Νομών Κέρκυρας και Λευκάδας.

11
Μαρτίου / 2020

ΓΙΑΝΝΕΝΑ. Νέα διοικητική θέση δημιουργήθηκε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, με το νόμο 4662/2020. Ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Νήσων (Κέρκυρας, Λευκάδας, Παξών) θα έχει έδρα τα Ιωάννινα.
Στην τοπική αρμοδιότητα του Συντονιστή Επιχειρήσεων Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Νήσων που εδρεύει στα Ιωάννινα υπάγονται όλες οι Υπηρεσίες των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας και από την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιονίων Νήσων μόνο οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών Κέρκυρας και Λευκάδας. 
Μετά τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος έτους 2020, τα καθήκοντα του Συντονιστή Επιχειρήσεων Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Νήσων ανατέθηκαν στον Υποστράτηγο Π.Σ. Κωνσταντίνο Παχίδη του Παύλου.