Εκκίνηση: Εκχυδαϊσμός της φιλοσοφίας zero waste, η απόφαση του δημ. συμβουλίου

Εκκίνηση: Εκχυδαϊσμός της φιλοσοφίας zero waste, η απόφαση του δημ. συμβουλίου

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η λογική της Δημάρχου "τα κάνω όλα και συμφέρει" δεν συνάδει με τη φιλοσοφία των μηδενικών αποβλήτων, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η δημοτική παράταξη Εκκίνηση, με επικεφαλής τον Λευτέρη Μαρκάτη.

02
Μαρτίου / 2020

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Εκκίνησης

Με τα πολλά, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τα μηδενικά απόβλητα. Καθαρογράφτηκε η απόφαση, η οποία αποτελεί τον πλήρη εκχυδαϊσμό της φιλοσοφίας μηδενικά απόβλητα, καθώς και την άρνηση κάθε λογικής και σχεδιασμού στη διαχείριση των απορριμμάτων.
 
Από τη μία πλευρά, οι τέσσερις παρατάξεις που εισηγήθηκαν το θέμα, με την εμμονή τους να διαχωρίσουν τη φιλοσοφία του από τον όποιο σχεδιασμό υλοποίησης, στην ουσία ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ να πάρουν θέση στο κατά πόσο η διαχείριση αυτή πρέπει να είναι ιδιωτική ή δημόσια. Επίσης, δεν πήραν σαφή θέση στο κατά πόσο η φιλοσοφία αυτή έρχεται σε αντίθεση με τον υπάρχοντα σχεδιασμό του δήμου και την κατασκευή του εργοστασίου, δίνοντας δικαίωμα στη δήμαρχο να παίζει πολιτικά πάνω σ'  ένα τόσο σημαντικό θέμα.
 
Από την άλλη πλευρά, η δήμαρχος για άλλη μια φορά ήταν απολαυστική, καθώς δήλωσε ότι θα πράξει ...τα πάντα. Αυτοσκοπός του σχεδίου της απ’
ότι φαίνεται δεν είναι η επίλυση του προβλήματος, αλλά η άντληση όσο το δυνατόν περισσότερων προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων. Άσχετα αν αυτές σε πολλές περιπτώσεις έρχονται σε πλήρη αντίθεση η μία με την άλλη. Μας είπε λοιπόν ότι θα κάνουμε μεταφορά, θα βάλουμε καφέ κάδους, θα βάλουμε  κίτρινους κάδους, θα διατηρήσουμε τους μπλε κάδους, θα κατασκευάσουμε εργοστάσιο, θα φέρουμε σπιτάκια ανακύκλωσης, θα συνεχίσουμε το followgreen, θα πάμε να συναντήσουμε και τη Βέρας μήπως πάρουμε το δάνειο που μας προτείνει. Η λογική αυτή, τα κάνω όλα και συμφέρει, δε μπορεί να έχει κανένα αποτέλεσμα, αφού σίγουρα δεν συνάδει με τη φιλοσοφία των μηδενικών αποβλήτων και πολύ περισσότερο δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με κάποιο σχεδιασμό, που να επιλύει το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί μας.
 
Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, έτσι όπως την πρότεινε η δήμαρχος, καταδεικνύει όχι μόνον ότι η δημοτική αυτή αρχή δεν έχει καμία αντίληψη και πρόθεση να προωθήσει ένα συγκροτημένο και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων, αλλά ότι τελικά είναι και επικίνδυνη. Η σύνδεση της φιλοσοφίας μηδενικών αποβλήτων με την κατασκευή του εργοστασίου και τη σύσταση δημοτικής αστυνομίας, μας δείχνει συγκεκριμένα πράγματα για την αντίληψη της δημοτικής αρχής. Το άνοιγμα της συζήτησης αυτής γίνεται με την παραδοχή ότι για όλα φταίνε οι πολίτες. Πριν καν ξεκινήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα ανακύκλωσης, στο μυαλό της είναι η καταστολή σε βάρος των πολιτών, και γι αυτό χρειάζεται η δημοτική αστυνομία, ενώ την ίδια ώρα, από το τρίπτυχο «''Πληρώνω όσο Πετάω'', ''Κερδίζω όσο διαχωρίζω", ''Δεν πληρώνω όσα (σύμμεικτα) ΔΕΝ πετάω", στην απόφαση κρατάει μόνο το "Ο ρυπαίνων πληρώνει", προκαταλαμβάνοντας στην απόφαση με τον τρόπο αυτό την αύξηση των δημοτικών τελών.
 
Η δική μας αντίληψη για τη φιλοσοφία των μηδενικών αποβλήτων, είναι σαφής και  συνοψίζεται στα παρακάτω σημεία:
 
1.       Βασικό στοιχείο της πολιτικής μας πρότασης είναι ότι την κύρια ευθύνη της κατάστασης, στην οποία βρίσκεται σήμερα η χώρα όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων, έχει η διαπλοκή του κεφαλαίου και των τεράστιων συμφερόντων, που υπάρχουν γύρω από τον τομέα των απορριμμάτων, στο πεδίο της τοπικής αυτοδιοίκησης και του κεντρικού κράτους.
Ο μόνος τρόπος να καταπολεμηθεί και αποτραπεί αυτό, είναι η αποκλειστικά δημόσια και με ευθύνη των δήμων οργάνωση της αποκομιδής και επεξεργασίας των απορριμμάτων. Κανένας ιδιώτης δεν πρέπει να εμπλέκεται σε κανένα στάδιο της διαδικασίας.
 
2.       Τα μεγάλα εργοστάσια διαχείρισης απορριμμάτων είναι μια ξεπερασμένη τεχνολογία, η οποία αν προχωρήσει στην περιοχή μας με τον τρόπο που σχεδιάζεται, θα μας καταδικάσει τα επόμενα 25 χρόνια σε μια αναποτελεσματική διαχείριση. Όλο αυτό έρχεται σε πλήρη σύγκρουση και αντιπαράθεση με τη φιλοσοφία των μηδενικών αποβλήτων.
 
3.       Η όποια διαχείριση επιλεχθεί, δε μπορεί να περιλαμβάνει τις ήδη επιβαρυμένες περιοχές του νησιού, δηλαδή το Τεμπλόνι και τη Λευκίμμη. Στο οικοσύστημα των περιοχών αυτών είναι απαραίτητο να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την αποκατάστασή του.
 
4.       Η διαχείριση σύμμεικτων απορριμμάτων για τα επόμενα χρόνια, πρέπει να περιλαμβάνει μικρές αποκεντρωμένες μονάδες, που δε θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και δε θα δημιουργούν στο δήμο σχέσεις εξάρτησης από ιδιωτικά συμφέροντα.
 
5.       Συμφωνούμε πως πρέπει ο δήμος να λάβει απόφαση, ότι θα κινηθεί με σαφή κατεύθυνση προς τη φιλοσοφία μηδενικών αποβλήτων. Αυτό αποτελεί μια πραγματική τομή, που περιλαμβάνει την αλλαγή της αντίληψης για το σύστημα διαχείρισης συνολικά. Αφορά την αντίληψη που έχει ο δήμος, την αντίληψη των πολιτών και των επιχειρηματιών, καθώς περιλαμβάνει και την αλλαγή συνολικά του καταναλωτικού προτύπου.
Βέβαια, σχετίζεται και με πράγματα, που δεν περνάνε μόνο από τα χέρια του δήμου. Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι πολλά  αυτά που μπορεί να κάνει ο δήμος, και σε αυτά πρέπει να εστιάσουμε.
 
6.       Υποχρεωτική διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση των επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται γύρω από τον τουρισμό και τον επισιτισμό. Να προχωρήσει η εμβαδομέτρηση των επιχειρήσεων αυτών για τον επαναπροσδιορισμό των δημοτικών τους τελών.
 
7.       Συμμετοχή στη διαλογή στην πηγή όλων των νοικοκυριών, με την παροχή κινήτρων σε όσους ανταποκρίνονται και αντικινήτρων στους υπόλοιπους, μέσω των δημοτικών τελών. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η ανάπτυξη συστημάτων ιχνηλασιμότητας και ανταποδοτικότητας.

Κοινά χαρακτηριστικά όλων αυτών των επιτυχημένων πρακτικών είναι τα εξής:
 
α)  ''Πληρώνω όσο Πετάω''...''Κερδίζω όσο διαχωρίζω"...''Δεν πληρώνω όσα (σύμμεικτα) ΔΕΝ πετάω''.
 
β) ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 4-6 ρευμάτων στην πηγή.
 
γ) Συλλογή πόρτα-πόρτα.
 
δ) Ξεκάθαρα, μετρημένα και ισχυρά οικονομικά ΚΙΝΗΤΡΑ προς τους πολίτες να κάνουν διαλογή στην πηγή, με αποτέλεσμα να έχουμε ποσοστά ταφής-τελικής διάθεσης κάτω από 25% (και να προχωρούν προς τον μηδενισμό).
 
8.       Τα δημοτικά τέλη των πολιτών πρέπει να κρίνονται τόσο στη
βάση των κινήτρων, που θεσπίζονται για την ανακύκλωση, όσο και στη βάση κοινωνικών κριτηρίων.
 
9.       Εξίσου αντιπαραθετική με τη φιλοσοφία μηδενικών αποβλήτων,
είναι η συζήτηση που έχει ξεκινήσει για καύση των απορριμμάτων.
 
10.   Αναποτελεσματικά έχουν αποδειχτεί τα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα
οποία κινούνται στη φιλοσοφία του προγράμματος followgreen, που έχει υιοθετήσει ο δήμος μας. Ένα εξάμηνο μετά πρέπει να γίνει απολογισμός της αποτελεσματικότητας, που είχε το εν λόγω πρόγραμμα.
 
11.   Απαραίτητο στοιχείο για την επιτυχία του όποιου συστήματος
αποτελεί η πλήρης διαφάνεια σε όλες της διαδικασίες, με δημοσιοποίηση των στοιχείων και των ποσοστών των ανακυκλώσιμων υλικών, αλλά και του κόστους της διαχείρισης. Προς αυτή την κατεύθυνση απορρίπτουμε κάθε διαδικασία απευθείας ανάθεσης εργολαβιών, με άμεσο στόχο τη κατάργηση κάθε εργολαβίας στο σύστημα διαχείρισης.