Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Κεντρ. Κέρκυρας για το θέμα των μηδενικών αποβλήτων

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Κεντρ. Κέρκυρας για το θέμα των μηδενικών αποβλήτων

ΚΕΡΚΥΡΑ. Υπέρ της υιοθέτησης της φιλοσοφίας μηδενικών απορριμμάτων αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο, στην πρόσφατη συνεδρίαση

28
Φεβρουαρίου / 2020

Ταυτόχρονα δεν "κλείνει την πόρτα" στον Οργανισμό Municipal Waste Europe, με την προϋπόθεση όμως ότι θα λάβει συγκεκριμένες προτάσεις, προκειμένου να τις εξετάσει.

Η απόφαση

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων συμφωνεί και αποφασίζει για την υιοθέτηση της φιλοσοφίας μηδενικών απορριμμάτων, για την αξιοποίηση και υλοποίηση όλων των προγραμμάτων των χρηματοδοτούμενων μέσω της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των συναρμόδιων Υπουργείων που αφορούν στην ανακύκλωση στα πράσινα σημεία αλλά και στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών για την ανακύκλωση, την εφαρμογή της πολιτικής της ιχνηλασιμότητας, την υλοποίηση του σχεδιασμού για την κατασκευή ΟΕΔΑ-ΜΕΑ, στον οποίο σχεδιασμό συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή και λειτουργία Μονάδας - Εργοστασίου Επεξεργασίας και κομποστοποίησης απορριμμάτων, την υποστήριξη των πράσινων γωνιών του Δήμου μας, τη σύσταση δημοτικής αστυνομίας που θα συνεπικουρεί για την επίβλεψη και λειτουργία της αρχής της ιχνηλασιμότητας, και της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο να αποστείλει έγγραφο στο Φορέα Municipal Waste Europe που μας απέστειλε πρόσκληση - πρόταση για αποσαφήνιση των προτάσεων θέσεων σχεδίων για την υλοποίηση έργων, προμηθειών, προγραμμάτων, με ακριβές χρονοδιάγραμμα, βηματισμό, πηγές χρηματοδότησης και κοστολόγιο.       

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ