Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συνεδριάζει την Τρίτη 26 Ιουλίου κατεπειγόντως το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα Ευαγόρας Παλληκαρίδης του Μον-Ρεπό

25
Ιουλίου / 2016

και ώρα 19.30, για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί των εξής θεμάτων :
1. Έγκριση παράτασης λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Κέρκυρας και επικαιροποίησης του μνημονίου συνεργασίας με το δικαιούχο και τον έτερο συμπράττοντα φορέα (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
2. Έγκριση διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη παρόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης του Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Κέρκυρας ετών 2016-2017-2018 (Ε.Π. Ιόνια Νησιά 2014-2020» (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
3. Έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
4. Έγκριση κατασκηνωτικών περιόδων Κατασκηνωτικού Προγράμματος ΒΙΔΟ 2016 και Δημιουργικής Απασχόλησης ΒΙΔΟ 2016 (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
5. Αναγόρευση του Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου και Προκαθήμενου της Εκκλησίας της Κύπρου, κ.κ. Χρυσοστόμου του Β’, σε επίτιμο Δημότη Κέρκυρας και απονομή του Αργυρού Μεταλλίου της Κερκυραϊκής Αξιοσύνης (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 
Η Συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα καθότι :
 Για το 1ο θέμα, ο φάκελος με τα πλήρη δικαιολογητικά για την ένταξη της χρηματοδότησης της λειτουργίας των κοινωνικών δομών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Δ23/οικ. 32382/2513/17-7- 2016 πρόσκληση χρηματοδότησης της Αν. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα πρέπει να υποβληθεί από την Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα «ΚΛΙΜΑΚΑ» μέχρι 29/07/2016.
 Για το 2ο θέμα, η ισχύουσα σύμβαση φύλαξης λήγει εντός του μήνα Αυγούστου 2016.
 Για το 3ο θέμα, πρέπει να γίνει η έναρξη του διαγωνισμού για τις προμήθειες και υπηρεσίες του Ξενώνα Φιλοξενίας.
 Για το 4ο θέμα, έχει ήδη ξεκινήσει η λειτουργία των κατασκηνώσεων και δημιουργικής απασχόλησης στο ΒΙΔΟ για την οποία απαιτείται άμεση έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 Για το 5ο θέμα, πρέπει να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες για τη αναγόρευση του Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου και Προκαθήμενου της Εκκλησίας της Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου του Β’ ως επίτιμο Δημότη του Δήμου Κέρκυρας, στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Δήμου Κέρκυρας τον μήνα Αύγουστο.