Η απάντηση της Δημοτικής Αρχής στη «Φωνή» για τα... ληγμένα προγράμματα

Απάντηση στο επιχείρημα της παράταξης «Φωνή - Δημότες για Διαφάνεια» ότι στον Προϋπολογισμό του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων έχουν υπολογιστεί λανθασμένα έσοδα ύψους 1.000.000 € από χρηματοδοτούμενα προγράμματα, τα οποία έχουν λήξει, έδωσε μέσω του enimerosi.com, η αρμόδια Αντιδήμαρχος, Παναγιώτα Τζάννε

17
Φεβρουαρίου / 2020

ΚΕΡΚΥΡΑ.  Ενταγμένα και εν εξελίξει είναι και τα δύο χρηματοδοτούμενα έργα, για τα οποία... σήκωσε σκόνη η παράταξη «Φωνή - Δημότες για Διαφάνεια» στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων, σύμφωνα με την ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή και την αρμόδια Αντιδήμαρχο, Παναγιώτα Τζάννε.

Πρόκειται για δύο προγράμματα που αφορούν στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων -το ένα αναφέρεται σε καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για την διαλογή στην πηγή (ύψους περίπου 66.000€) και το άλλο στην ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων (ύψους πάνω από 900.000€)- και σύμφωνα με την «Φωνή - Δημότες για Διαφάνεια» η χρηματοδότησή τους υπολογίστηκε στα έσοδα του 2020 στον Προϋπολογισμό που εισηγείται στηγ αυριανή (18/2) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Δημοτική Αρχή Υδραίου, ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε.

Η Αντιδήμαρχος, Παναγιώτα Τζάννε, σε επικοινωνία που είχε μαζί της το enimerosi.com απάντησε στο επιχείρημα της παράταξης «Φωνή - Δημότες για Διαφάνεια» που ισχυρίζεται ότι τα δύο προγράμματα, που προέρχονται από προγράμματα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, έχουν λήξει χωρίς να καταστεί δυνατή η απορρόφηση της χρηματοδότησής τους, καθώς έληξαν στις 31/12/2019.

Ειδικότερα, η Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Παναγιώτα Τζάννε υπογράμμισε:

«Δεν έχει απενταχθεί κανένα από τα αναφερόμενα –στο Δελτίο Τύπου- δύο έργα.
Τα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη¸ σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
της Π.Ι.Ν. 

Ειδικότερα:

Καμπάνια προκαταρκτικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ορθή
διαχείριση των απορριμμάτων μέσω διαλογής στην πηγή, επαναχρησιμοποίηση
και κομποστοποίησης Δ. Κέρκυρας [χρηματοδότηση ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020),
προϋπολογισμού: 66.400 €


Υπάρχει έτοιμο τεύχος δημοπράτησης το οποίο έχει επεξεργαστεί η Υπηρεσία
Καθ/τας και αναμένεται η εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή και ο σχετικός
προέλεγχος από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της ΠΙΝ.

Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων Δ. Κέρκυρας [ΕΠ
"Υποδομές, Μεταφορές, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" 2014-2020 (2
υποέργα), προϋπολογισμού: 925.476,48 €


Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων ως ο φορέας υλοποίησής του
έργου (Ν. 4600/19), βρίσκεται στο τελικό στάδιο της τροποποίησης του Τεχνικού
Δελτίου για την προθήκη νέων υποέργων τα οποία πρόκειται να "καλύψουν" τις
ανάγκες και των τριών Δήμων.

Η εν λόγω πράξη –όπως έχει ενταχθεί αφορά τον ενιαίο Δήμο Κέρκυρας-
παρουσιάζοντας ελλείψεις στην κάλυψη των αναγκών και των τριών νέων Δήμων, μετά την εφαρμογή του Ν. 4600/19.

Με την επικείμενη τροποποίηση-προσθήκη και οι τρεις Δήμοι (διακριτά ο καθένας ως φορείς υλοποίησης) θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν και να καλύψουν τις ανάγκες τους σε εξοπλισμό (κάδους, μηχανήματα) στον τομέα των βιοαποβλήτων.

Τέλος εάν και δεν αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου, ομοίως συμβαίνει και για το έργο:

Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμου χαρτιού (εκτός
συσκευασιών) Δήμου Κέρκυρας» [ΕΠ "Υποδομές, Μεταφορές, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη" 2014-2020 (2 υποέργα), προϋπολογισμού: 713.000,00 €


Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων ως ο φορέας υλοποίησής του
έργου (Ν. 4600/19), βρίσκεται στο τελικό στάδιο της τροποποίησης του Τεχνικού
Δελτίου για την προθήκη νέων υποέργων τα οποία πρόκειται να "καλύψουν" τις
ανάγκες και των τριών Δήμων.

Η εν λόγω πράξη –όπως έχει ενταχθεί αφορά τον ενιαίο Δήμο Κέρκυρας-
παρουσιάζοντας ελλείψεις στην κάλυψη των αναγκών και των τριών νέων Δήμων, μετά την εφαρμογή του Ν. 4600/19.

Με την επικείμενη τροποποίηση-προσθήκη και οι τρεις Δήμοι (διακριτά ο καθένας ως φορείς υλοποίησης) θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν και να καλύψουν τις ανάγκες τους σε εξοπλισμό (κάδους, μηχανήματα) στον τομέα του ανακυκλώσιμου χαρτιού (εκτός συσκευασιών).

Σε κάθε περίπτωση ουδεμία απόφαση απένταξης έχει γίνει γνωστή στο Δήμο
Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το θέμα των δύο έργων που
αναφέρονται, ενώ πρέπει να επισημανθεί ότι ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας &
Διαποντίων Νήσων βρίσκεται σε εγρήγορση προκειμένου μία σειρά από έργα και
προμήθειες να προχωρήσουν άμεσα σε υλοποίηση και σύντομα να αποδοθούν για
χρήση προς τους πολίτες.Το δελτίο Τύπου της παράταξης «Φωνή - Πολίτες για Διαφάνεια», στο οποίο κλήθηκε ν' απαντήσει η Αντιδήμαρχος, Παναγιώτα Τζάννε:


«Από την ανάλυση της εισήγησης του προϋπολογισμού εσόδων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για το 2020, που θα συζητηθεί την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου, προκύπτει ότι προσδοκούμε έσοδα περίπου 1.000.000 €.

Τα έσοδα αυτά φαίνεται ότι προέρχονται από δύο εγκεκριμένα προγράμματα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, των οποίων ο ενιαίος τότε Δήμος Κέρκυρας είχε αποδεχθεί τη χρηματοδότηση αλλά δεν κατάφερε να φέρει σε πέρας καθώς ο χρόνος υλοποίησής τους έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Πρόκειται για τον κωδικό 1321.032 που αφορά χρηματοδότηση προϋπολογισμού 66.400,00 € για καμπάνια προκαταρκτικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων μέσω διαλογής στην πηγή, επαναχρησιμοποίηση και κομποστοποίησης Δ. Κέρκυρας [χρηματοδότηση ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020), ΑΔΑ: ΩΕΑ27ΛΕ-ΩOΕ όπως αντιστοιχεί στον ΚΑ 62.6431.001] και τον κωδικό 1328.009 που αφορά χρηματοδότηση προϋπολογισμού 925.476,48€ για χρηματοδότηση της πράξης ανάπτυξης δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων Δ. Κέρκυρας [ΕΠ «Υποδομές, Μεταφορές, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (2 υποέργα), ΑΔΑ: 9Ο1Υ7ΛΕ-Σ93 όπως αντ. στους ΚΑ 62.7341.002].

Είναι προφανής η ανάγκη αίτησης στην ΠΙΝ για την άμεση επανένταξη των δύο προγραμμάτων. Η Κέρκυρα δεν έχει την πολυτέλεια άλλων χαμένων ευκαιριών».

ΑΝΤΩΝΗΣ ΆΓΑΣ