Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης του Κυνηγετικού Συλλόγου Κέρκυρας

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης του Κυνηγετικού Συλλόγου Κέρκυρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κέρκυρας καλεί όλα τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση, σύμφωνα

08
Μαρτίου / 2020

με την παράγραφο 3 του άρθρο 7 του ισχύοντος καταστατικού, την Κυριακή 8 Μαρτίου 2020 και ώρα 09,00 στο Εργατικό Κέντρο. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση επαναλαμβάνεται την Κυριακή 15 Μαρτίου 2020 και ώρα 09,00 στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα: 'Εγκριση Απολογισμού 2019,  Έγκριση Προϋπολογισμού 2020, Εκτροφείο,  Έκτακτη εισφορά, Διάφορες ανακοινώσεις.

Ελένη Κορωνάκη