Αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους την Τρίτη 18/2/2020

Αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους την Τρίτη 18/2/2020

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας, σε έκτακτη συνεδρίασή του, έχοντας υπόψη και την κατά πλειοψηφία απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

13
Φεβρουαρίου / 2020

αποφάσισε κατά πλειοψηφία,  την αποχή των μελών του από την άσκηση των καθηκόντων τους, την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020, με αιτήματα:
 
1) Κατάργηση της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης,
 
2) 1η-κατώτατη κλάση επιλογής για το ασφαλιστικό  150 ευρώ τον μήνα (μαζί με το επικουρικό) και όχι μόνον για τους νέους δικηγόρους 5ετίας,
 
3) Άμεση πρόσληψη Δικαστών  και  Δικαστικών Υπαλλήλων για πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων και στη συνέχεια αύξηση των οργανικών θέσεων για επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης,

4) Διευθέτηση συμμετοχής των δικηγόρων στα συμβόλαια για λογαριασμό των αγοραστών.

5) Κατάργηση της καταβολής δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου και μάλιστα με αναδρομική ισχύ και σε εκκρεμείς υποθέσεις.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΩΝ
Άδειες θα χορηγούνται για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 

  1. Παραγραφές – Προθεσμίες.
  2. Ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής και για πλημμελήματα που από τον χρόνο τέλεσης της πράξης έχει συμπληρωθεί εξαετία σε ά βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό.
  3. Αυτόφωρη διαδικασία.
 
Δεν απαιτείται άδεια στην κατάθεση των προτάσεων (20ήμερο), 100 ημερών και προσθήκης.
 
Αναβολές:  Για την διευκόλυνση όλων κατά την διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου με την ημερομηνία της νέας δικασίμου.
 
Διευκρινίζεται:  Ότι τις ημέρες της αποχής, δεν επιτρέπεται η κατάθεση δικογράφων, καθώς και η διενέργεια κάθε είδους διαδικαστικών πράξεων στις Γραμματείες των Δικαστηρίων (λήψη αντιγράφων, πιστοποιητικών κλπ), επίσης η υπογραφή και επίδοση αποφάσεων, επιταγών προς πληρωμή και εκτέλεση, εξώδικων δηλώσεων, οι παραστάσεις σε Συμβολαιογραφεία, Υποθηκοφυλακεία
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ               ΧΡΥΣΑ ΒΑΡΟΤΣΗ