Έτοιμο το θερμοκήπιο από το Δημοτικό Σχολείο Άφρας

Έτοιμο το θερμοκήπιο από το Δημοτικό Σχολείο Άφρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το Δημοτικό Σχολείο Άφρας κατασκεύασε το νέο του θερμοκήπιο και είναι έτοιμο για σπορά! Τα

12
Φεβρουαρίου / 2020

παιδιά της Δ' & Ε' με πολύ υπομονή και προσπάθεια κατάφεραν να το δέσουν με τη βοήθεια του δασκάλου τους  κ. Θανάση Παπαδημητρίου που είχε την ιδέα και το γενικό πρόσταγμα και του δασκάλου κ. Μιχαλά Γεώργιου που βοήθησε! Ο γεωδαιτικός θόλος που εμπνεύστηκε ο Fuller είναι μια σφαιρική ή ημισφαιρική κατασκευή βασισμένη σε ένα κανονικό πολύεδρο του οποίου η επιφάνεια των εδρών (κατά κύριο λόγο τριγωνικών) προσεγγίζει τη σφαίρα. Πολλαπλά αλληλοσυνδεδεμένα τρίγωνα δημιουργούν εξαιρετικά ανθεκτικές κατασκευές. Για να παραμορφωθεί ή να καμφθεί ένα τρίγωνο, πρέπει να συμπιεστούν ή να τεντωθούν οι πλευρές του, πράγμα που είναι δύσκολο γιατί η μια στηρίζει την άλλη. O Fuller έτσι παρέκαμψε τα επιπρόσθετα εσωτερικά στηρίγματα που απαιτούνταν παλιότερα για την κατασκευή θόλων. Ο γεωδαιτικός θόλος είναι εύκολος στην κατασκευή, ανθεκτικός, ελαφρύς, και πολύ σταθερός. Χρησιμοποιήθηκε ευρέως μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο, τότε που υπήρχε πρόβλημα στέγασης των πληθυσμών, λόγω καταστροφών.
Περισσότερες φωτογραφίες εδώ

Ελένη Κορωνάκη