Ο «Λαοδάμας» κόβει την πίτα του

Ο «Λαοδάμας» κόβει την πίτα του

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο «Λαοδάμας» κόβει την πίτα του σε μια βραδιά με χορευτικό

10
Φεβρουαρίου / 2020

πρόγραμμα αλλά και απολογισμό της περασμένης χρονιάς, τη Δευτέρα 10/2 και ώρα 19:00 – 20:000.

Ελένη Κορωνάκη