Το θέμα της επένδυσης του Ερημίτη στην Κασσιώπη ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο

Το θέμα της επένδυσης του Ερημίτη στην Κασσιώπη ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο

Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κέρκυρας: 31 Ιανουαρίου ο προϋπολογισμός του 2020 - Τη Δευτέρα 2 Φλεβάρη ξανάρχεται το θέμα του Ερημίτη στην Κασσιώπη

27
Ιανουαρίου / 2020

ΑΧΑΡΑΒΗ (ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ). Σε δυο συνεδριάσεις καλεί το σώμα ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Βόρειας Κέρκυρας, Κώστας Γρηγορόπουλος. Την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου και ώρα 19:00 το Δημοτικό συμβούλιο θα συνεδριάσει με μοναδικό θέμα τον προϋπολογισμό του 2020.

Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει τη Δευτέρα  2 Φεβρουαρίου στις 19:00  με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Ανακοινώσεις – Ερωτήσεις

Έγκριση υψομετρικής μελέτης των οδών που καθορίστηκαν με την πολεοδομική μελέτη του παραθεριστικού – τουριστικού χωριού «Κασσιώπη Κέρκυρας» στην περιοχή «Ερημίτης» της Δ.Ε. Κασσωπαίων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (εισηγητές: κ. Ανδρέας Σαούλος και κ. Χρήστος Κορμαρής)

Επένδυση «Ερημίτη» (εισηγητές: κ. Θεόδωρος Μαυρωνάς και κ. Σωκράτης Τρύφωνας)

Διαχείριση στερεών αποβλήτων – Οικονομικά στοιχεία (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (εισηγητής: κ. Πρόεδρος)

Έγκριση εφαρμογής δολωματικών ψεκασμών και επιβολής της νόμιμης εισφοράς δακοκτονίας, στις Κοινότητες του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για το έτος 2020 (εισηγητής : κ. Βασίλειος Σαλβάνος – Γεωπόνος)

Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού (ενός χειριστού και δυο εργατών) (εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Σχολείων έτους 2019 – Γ’ Δόση (Εισηγήτρια: κ. Μαριετίνα Μπακόλα – Λιάσκου)

Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Σχολείων έτους 2019 – Δ’ Δόση (Εισηγήτρια: κ. Μαριετίνα Μπακόλα – Λιάσκου)

Κατανομή κάλυψης δαπανών θέρμανσης σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγήτρια: κ. Μαριετίνα Μπακόλα – Λιάσκου)

Προαγωγή 2/θέσιου Νηπιαγωγείου Αχαράβης Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγήτρια: κ. Μαριετίνα Μπακόλα – Λιάσκου)

Ορισμός εκπροσώπου με τον/την αντικαταστάτη/τριά του ως μέλος στην Επιτροπή του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αρ. 20 (Φ.Ε.Κ. 1929/Β/2018) όπως ισχύει για το έτος 2020 (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2020 (εισηγητής: κ. Σταμάτιος Πουλιάσης)

Ορισμός εκπροσώπων γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων (εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Ορισμός ενός/μιας Δημοτικού Συμβούλου με τον/την  αναπληρωτή/τριά του, ως εκπρόσωπο για τη συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με το με αριθμό 2131.16/282/2020 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας (εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Ορισμός δικαιούχων Δημοτικών Συμβούλων για καταβολή αποζημίωσης για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις λόγω χιλιομετρικής απόστασης – Συμπληρωματική απόφαση (Εισηγητής: κ. Σταμάτης Πουλιάσης)

Αρτιότητες οικοπέδων (Εισηγητής: κ. Σταμάτης Πουλιάσης)

Ορισμός δυο εκπροσώπων στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στους Βελονάδες (Εισηγήτρια: κ. Μαριετίνα Μπακόλα – Λιάσκου)