Ένα Σάββατο, Ένα Παραμύθι... «Ένας ναΐφ ζωγράφος, ο κηπουρός της φύσης...»

Ένα Σάββατο, Ένα  Παραμύθι... «Ένας ναΐφ ζωγράφος, ο κηπουρός της φύσης...»

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Πινακοθήκης Δήμου “Ένα

25
Ιανουαρίου / 2020

Σάββατο, Ένα Παραμύθι” συνεχίζει τις συναντήσεις με τους μικρούς φίλους, στο χώρο του Πωλητηρίου - Αναγνωστηρίου της Πινακοθήκης (Κήπος του Λαού).
«Το Σάββατο 25 Ιανουαρίου, θα ασχοληθούμε με τη ναΐφ ζωγραφική, μια τέχνη  σαν παραμύθι... Θα αναζητήσουμε μέσα από τα έργα τη δύναμη της τέχνης, τη δύναμη της ζωής, τη δύναμη της φύσης, που αποδίδεται μέσα από την απλότητα και την αμεσότητα. Στόχος, να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν τα παιδιά με έργα τέχνης της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς». Το πρόγραμμα διεξάγεται κάθε Σάββατο 11:00 – 13:00, απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-11 ετών, με ελεύθερη και δωρεάν συμμετοχή.

Ελένη Κορωνάκη