Προτάσεις Ένωσης Πυροσβεστών Κέρκυρας για το νομοσχέδιο Πολιτικής Προστασίας

Προτάσεις Ένωσης Πυροσβεστών Κέρκυρας για το νομοσχέδιο Πολιτικής Προστασίας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τροποποιήσεις και προτάσεις αποστέλλει με έγγραφό της, η Ένωση Πυροσβεστικών Υπαλλήλων (ΕΥΠΣ) Κέρκυρας,

19
Ιανουαρίου / 2020

επί άρθρων του υπό διαβούλευση Νομοσχεδίου με τίτλο «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της Γ.Γ.Π.Π., Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις»

Το έγγραφο 

Προς : 1. Υπουργό Προ. Πο. κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.                                                              2. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας κ. Νικόλαο Χαρδαλιά.

Κοινοποίηση για ενέργειες : Κοινοβουλευτικά Κόμματα ( Ν.Δ. - ΣΥΡΙΖΑ - Κ.Κ.Ε. - ΚΙΝ.ΑΛ. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΜεΡΑ 25 )                                                                     Αρχηγό Π.Σ. Αντιστράτηγο Ματθαιόπουλο Βασίλειο.
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
Βουλευτή Ν.Δ. Ν. Κέρκυρας κ. Γκίκα Στέφανο.
Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ν. Κέρκυρας κ. Αυλωνίτη Αλέξανδρο.
Βουλευτή ΚΙΝ.ΑΛ Ν. Κέρκυρας κ. Μπιάγκη Δημήτριο.
Κοινοποίηση : Μ.Μ.Ε. Κέρκυρας.
Μέλη Ένωσής μας.
                                           
Θέμα : «Προτάσεις της Ε.Υ.Π.Σ. Νομού Κέρκυρας επί των άρθρων του υπό διαβούλευση Νομοσχεδίου με τίτλο « Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της Γ.Γ.Π.Π., Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις »

Κύριε Υπουργέ, Κύριε Γενικέ,
     η Ένωσή μας ανταποκρινόμενη στο θεσμικό της ρόλο, μελέτησε το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο και μετά από παρατηρήσεις δικές μας αλλά και των συναδέλφων μας, σας καταθέτει τις προτάσεις – τροποποιήσεις επί των άρθρων του νομοσχεδίου.


Συγκεκριμένα :

Άρθρο 39
Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων –
Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

20. Στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης δύναται, εφόσον επιθυμούν, να εισαχθούν κατόπιν εξετάσεων Πυρονόμοι Γενικών Καθηκόντων, απόφοιτοι της Σχολής Αρχιπυροσβεστών που έχουν συμπληρώσει τρία έτη (3) στο βαθμό του Πυρονόμου.
- Προτείνουμε την τροποποίηση του άρθρου ως εξής : « Όσοι Πυρονόμοι Γενικών Καθηκόντων, απόφοιτοι της Σχολής Αρχιπυροσβεστών επιθυμούν την φοίτηση στην Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης να εισέρχονται άνευ εξετάσεων και σύμφωνα με τα έτη υπηρεσίας ».


Άρθρο 74
Αποστολή Πυροσβεστικού Σώματος

1. Το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.) είναι ιδιαίτερο Σώμα Ασφαλείας, με επιχειρησιακή δομή υπαγόμενη στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με αρμοδιότητα που εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια εκτός από τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα άλλων Υπηρεσιών και έχει ως αποστολή :
- Προτείνουμε να τροποποιηθεί η διάταξη αυτή ως εξής : « Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι ένα  ιδιαίτερο ως προς το επικίνδυνο και ανθυγιεινό της εργασίας του, Σώμα Ασφαλείας». Εμείς έτσι αντιλαμβανόμαστε τον χαρακτηρισμό ιδιαίτερο.
Επίσης θεωρούμε αδιαπραγμάτευτη και άνευ προϋποθέσεων την αυτονομία και αυτοτέλεια του Πυροσβεστικού Σώματος !!!.

Άρθρο 79
Διάρθρωση Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος


9. Τα Πυροσβεστικά Συνεργεία είναι τα εξής :
α. Το Πυροσβεστικό Συνεργείο Αθηνών.
β. Το Πυροσβεστικό Συνεργείο Θεσσαλονίκης.
- Προτείνουμε όπως προστεθεί στο άρθρο « γ. Τεχνικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια σε κάθε έδρα ΠΕ.ΠΥ.Δ. ». Αυτό θεωρούμε πως θα συμβάλει κατά πολύ στην εξοικονόμηση πόρων για τα οικονομικά του Σώματος.

Άρθρο 85
Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης

1. Ο Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης διαρθρώνεται στις ακόλουθες Διευθύνσεις :
ε. Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών.
- Προτείνουμε την μετατροπή της ανωτέρω Διεύθυνσης όπως μετονομασθεί σε : « Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών »

Γ. ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για :
β. Τη μελέτη και σύνταξη κτιριολογικών προγραμμάτων, την ανάθεση εκπόνησης μελετών κτιριακών έργων σε Μελετητικά Γραφεία και την έγκριση συμπληρωματικών εργασιών και συγκριτικών πινάκων κατά την εκτέλεση των κτιριακών έργων.

- Ζητάμε την τροποποίηση του άρθρου ως εξής : « β. Την σύνταξη, έγκριση, επικαιροποίηση, εκπόνηση μελετών ή κτιριολογικών προγραμμάτων και την έκδοση της αντίστοιχης διοικητικής πράξης, καθώς και την έγκριση συμπληρωματικών εργασιών και συγκριτικών πινάκων κατά την εκτέλεση των κτιριακών έργων ».
Θεωρούμε πως είναι προς την θετική κατεύθυνση η τροποποίηση που ζητάμε, καθώς θα εξοικονομηθούν χρήματα τα οποία έχει ανάγκη το Πυροσβεστικό Σώμα αλλά και η χώρα μας. Ως Ένωση χάσαμε περί τα πέντε χρόνια με το να ΄΄τρέχουμε΄΄ πίσω από Πολιτική Περιφέρεια και Δήμο, προκειμένου να συνταχθεί και να υπογραφεί μελέτη έτσι ώστε να μετεγκατασταθεί η Υπηρεσίας μας σε νέο κτίριο. Σύντομα πιστεύουμε πως θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα και με το Π.Κ. Αργυράδων.

Άρθρο 88
Υπηρεσία Πλωτών Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος
1. Η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος αποτελεί Κεντρική Ειδική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία έχει ως αποστολή την υποστήριξη και ενίσχυση των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών, εδρεύει στον Πειραιά και υπάγεται στον Υπαρχηγό.
- Προτείνουμε την ίδρυση Πυροσβεστικών Λιμενικών Σταθμών ή Πυροσβεστικών Λιμενικών Κλιμακίων, εκτός των ήδη υπαρχόντων και στα λιμάνια που δέχονται ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό επισκεπτών λόγω κρουαζιέρας !!!.

Άρθρο 114
Γενικά τυπικά προσόντα Πυρονόμων – Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών


4. Οι Πυρονόμοι, απόφοιτοι της Σχολής Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, δύνανται, εφόσον έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη στο βαθμό του Πυρονόμου και επιθυμούν, να εισαχθούν κατόπιν εξετάσεων στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και να εξελιχθούν μέχρι το βαθμό του Αντιπυράρχου για κάλυψη οργανικών θέσεων. Για την περαιτέρω βαθμολογική τους εξέλιξη εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος περί προαγωγών Αξιωματικών.
- Προτείνουμε την τροποποίηση του άρθρου ως εξής : « Οι Πυρονόμοι, απόφοιτοι της Σχολής Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας που επιθυμούν την φοίτηση τους στην Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, να εισέρχονται άνευ εξετάσεων και σύμφωνα με τα έτη υπηρεσίας ».


Άρθρο 152
Μεταθέσεις λόγω συμπλήρωσης ορισμένου χρόνου σε Υπηρεσία
1. Υπάλληλοι έως και το βαθμό του Πυρονόμου και Αξιωματικοί έως και το βαθμό του Επιπυραγού, οι οποίοι συμπληρώνουν έξι (6) συνεχή έτη παραμονής στο νομό συμφερόντων τους ή δύο (2) συνεχή έτη σε διαφορετικό νομό, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους μετατίθενται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν αιτήσεις άλλων ομοιόβαθμων υπαλλήλων που έχουν δηλώσει αυτόν ως νομό συμφερόντων τους. Κατά την εφαρμογή της διάταξης αυτής, εάν υπάρχουν περισσότεροι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει τα ανωτέρω έτη παραμονής σε κάποιο νομό από τους επιθυμούντες να μετατεθούν σε αυτόν, τότε μετατίθενται εκείνοι οι οποίοι έχουν τα λιγότερα  μόρια, σύμφωνα με τον υπολογισμό του άρθρου 158, προηγουμένων όσων δεν τον έχουν δηλώσει ως νομό συμφερόντων. Μεταξύ υπαλλήλων με ίσο αριθμό μορίων, λαμβανομένης υπόψη της αρχαιότητας, μετατίθενται οι νεότεροι.
- Ζητάμε την απαλοιφή όλης της παραγράφου 01 του παρόντος άρθρου και να μην συμπεριλήφθη στο παρόν νομοσχέδιο.
Θεωρούμε και πιστεύουμε πως με την διάταξη αυτή καταργείται επί της ουσίας το αμετάθετο των υπαλλήλων του Π.Σ. και συνεπακόλουθα θα προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην προσωπική και οικογενειακή ζωή όλων μας καθώς και την Πυροσβεστική οικογένεια !!!.

Τέλος, πιστεύουμε πως πρέπει να υιοθετήσετε τις προτάσεις μας και εντάξετε αυτές στο νομοσχέδιο, καθώς μόνο προς την εξυγίανση και καλυτέρευση του επιχειρησιακού και όχι μόνο χαρακτήρα του Πυροσβεστικού Σώματος κινούνται.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.
της Ε.Υ.Π.Σ. Ν. Κέρκυρας
Ο  Πρόεδρος, Λάτσας Σπ. Αλέξανδρος                                         
Ο Γεν. Γραμματέας, Λέισος Ν. Ιωάννης