Ο χαρακτήρας του προβλήματος «διαχείριση απορριμμάτων»

Ο χαρακτήρας του προβλήματος «διαχείριση απορριμμάτων»

Η διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί μας αντιμετωπίζεται σ’ επίπεδο αντίθετων συζεύξεων σκέψεων και αναφορών, με γνωστές ή μη ερμηνείες από τοπικούς αυτοδιοικητικούς παράγοντες, πολιτευτές, αλλά και απλούς πολίτες, με διάθεση συνεισφοράς στην επικράτηση και επιβολή των απόψεων των, για την, περισσότερο, ορθολογική, κατά την άποψή των, λύση του προβλήματος.

08
Ιανουαρίου / 2020

Στην προσπάθεια ανάδειξης της οροθότητας της σκέψης των, κάποιοι επικαλούνται και επιστημονικές μεθόδους, στην αντιμετώπιση της διαχείρισης των απορριμμάτων, χωρίς όμως οι ίδιες σκέψεις να συναντώνται στο επιστημονικό πεδίο της πειθούς για την ορθότητα των ίδιων σκέψεων.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι κάποιοι, που τελευταίως ενέταξαν τις προσωπικές φιλοδοξίες των σε σχήματα της παραδοσιακής αριστεράς, δια της μεθόδου τουπολιτικού ανακυβισμού, προφανώς για το καλό της τοπικής κοινωνίας, διέλαβαν στο λεξιλόγιο των, το δημόσιο χαρακτήρα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ενώ στο κοντινό παρελθόν, δια της ίδιας φωνητικής εκστόμισης ανακοίνωναν μέσω των τοπικών μέσων ενημέρωσης την υποχρεωτική και πλεονεκτική λύση της μονοπρόσωπης σύμπραξης του ιδιωτικού τομέα, που ως άποψη, αποτελεί σταθερή πολιτική επινόηση όσων τοποθετούν τη πολιτική θέση των, στα παραδοσιακά σχήματα της δεξιάς.

Θεωρώ δικαιολογημένη τη προηγούμενη άποψη των ίδιων προσώπων, καθώς η σύμπραξη της συνέκφρασης με την επιλογή της προσωπικής φιλοδοξίας των, παρήγαγε το τελικό αποτέλεσμα της ικανοποίησης των, όχι όμως εκτιμώ και της κοινωνίας των πολιτών που πάντοτε, αντιλαμβάνεται με συμμετοχικές συγκλίσεις, το καλλίτερο αποτέλεσμα στο πεδίο των κοινωνικών δικαιωμάτων της.

Η διαχείριση των απορριμμάτων, αντιμετωπίζεται πολιτικά μόνον, ως προς το σκοπό των κεντρικών αυτοδιοικητικών επιλογών, που κατανέμεται σε δύο λογικές που κάθε μια απ’ αυτές εδράζεται στο δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα της σύνολης διαχείρισης των απορριμμάτων. 

Η άποψη μου, εντάσσεται στη πρώτη λογική, καθώς μόνον έτσι μπορεί ν’ αντιμετωπισθεί ένα σοβαρό πρόβλημα και για την αποφυγή στο μέλλον μιας αντίστροφηςκατάστασης επιβολής της άποψης των ολίγων στους πολλούς, αφού οι περισσότεροι σε μια κοινωνία μ’ εμφανείς τις ταξικές αντιθέσεις δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στα κελεύσματα των ολίγων, για μείωση της προσωπικής εσοδειάς των, που προέρχεται κυρίως από την εργασία των και όχι από τη συμμετοχή των σε επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Μετά την επιλογή του σκοπού το επόμενο στάδιο αφορά το επιστημονικό τμήμα που είναι η αναζήτηση των παραδοχών της επιστημονικής κοινότητας για οριστική και αποτελεσματική λύση.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί μας, απαιτείται, ως προς τη θέση των εγκαταστάσεων, τη λειτουργία των, αλλά και γενικά της συνολικής διαχείρισης να ορισθεί από το σημείο εκκίνησης έλλειψης δεδομένων, καθώς τα ίδια δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επιστημονικής μελέτης, ενώ αντίθετα η ύπαρξη δεδομένων (χωροθετική ομοιότητα Τεμπλόνι - Λευκίμμη) επαναφέρουν το πρόβλημα και την ακυρωσία λύσεων.

Είναι σημαντικό να προσδιορίσουμε το χαρακτήρα της διαχείρισης των απορριμμάτων και να αναπέμψουμε τη θέση μας, στους ειδικούς για την οριστική και αποτελεσματική λύση, παραβιάζοντας τις προσωπικές αναφορές που εμπεριέχουν την άλογη επιστημονική σκέψη και καταδικάζοντας εκείνους που ευελπιστούν ότι με το πρόβλημά μας, μέσω των εργολαβιών, θα συμπεριλάβουν τις επιχειρήσεις τους, στον ιδιωτικό προγραμματισμό της ‘’αειφόρου’’ ανάπτυξης.

* Είναι Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Πρώτα η Κέρκυρα»

ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ*