Προσλήψεις μακροχρόνια ανέργων σε Δήμους & Περιφέρειες

Προσλήψεις μακροχρόνια ανέργων σε Δήμους & Περιφέρειες

Θα προκηρυχθούν 168 θέσεις για τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων, 51 στον Δήμο Νότιας Κέρκυρας, 48 σ΄ αυτόν της Βόρειας Κέρκυρας και 15 στον Δήμο Παξών, ενώ 186 θα είναι οι θέσεις στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

28
Νοεμβρίου / 2019

ΑΘΗΝΑ.   Την πρόσληψη 34.524 μακροχρόνια ανέργων σε 345 δήμους και περιφέρειες της χώρας, με 8μηνες συμβάσεις, προβλέπει το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, που προωθεί ο Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιάννης Βρούτσης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Δεκεμβρίου, ώστε από τον Ιανουάριο του 2020 να γίνουν οι τοποθετήσεις των ανέργων.

Το υπουργείο Εργασίας αναμένεται να προβεί σύντομα στην έκδοση της σχετικής απόφασης με τις προϋποθέσεις για τις προσλήψεις ανέργων, με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους, όσοι βρίσκονται δηλαδή για 12 μήνες τουλάχιστον χωρίς δουλειά και κυρίως στους μακροχρόνια ανέργους μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 55 ετών).

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Στις 34.524 προσλήψεις περιλαμβάνονται θέσεις απασχόλησης σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και σε 37 υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος.  

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», που έδωσε στη δημοσιότητα τους σχετικούς πίνακες, στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων αναλογούν 168 θέσεις, 51 στον Δήμο Νότιας Κέρκυρας, 48 στον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας και 15 στον Δήμο Παξών. Σε ότι αφορά την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ο θέσεις θα είναι 186. 

Το νέο πρόγραμμα θα απευθύνεται σε ανέργους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα επανένταξης στην αγορά εργασίας (μακροχρόνια άνεργοι) και ιδίως σε αυτούς που ανήκουν σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες Η απασχόληση είναι διάρκειας 8 μηνών και θα πραγματοποιηθεί σε στοχευμένα έργα των δήμων και φορέων που θα αποσκοπούν κατά βάση στη βελτίωση της καθημερινότητας σε τοπικό επίπεδο, όπως ενδεικτικά, τη συντήρηση και αναβάθμιση μικρών υποδομών, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους, την αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.

Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν θα αντιστοιχούν σε πάνω από εβδομήντα ειδικότητες υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι το προηγούμενο διάστημα δηλώθηκαν από Δήμους και Περιφέρειες οι απαιτούμενες ειδικότητες που αντιστοιχίζονται με τις ανάγκες που προκύπτουν για την υλοποίηση των δηλωθέντων αντίστοιχων έργων. Μετά τα αιτήματα των ΟΤΑ οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ προχώρησαν στην κατάρτιση του προγράμματος προκειμένου να εντάξουν στον β΄ κύκλο του προγράμματος μόνο εκείνους που είναι αναγκαίοι για την υλοποίηση των έργων.

Οι βασικές ειδικότητες αφορούν: Διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού φύλαξης, οικοδόμων, μαγείρων οδηγών, κηπουρών, γενικών καθηκόντων. Παράλληλα θα υπάρξουν και άλλες ειδικότητες προκειμένου να καλυφθούν όλες οι απαιτήσεων των Φορέων.