Δημοτικό συμβούλιο με ...κυκλική οικονομία, την Παρασκευή στη Βόρεια Κέρκυρα

Δημοτικό συμβούλιο με ...κυκλική οικονομία, την Παρασκευή στη Βόρεια Κέρκυρα

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου, ώρα 18:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 1ου Σχολικού Κέντρου Θιναλίων στην Αχαράβη

18
Νοεμβρίου / 2019

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτή τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας,  θα έχει η ενημέρωση για την κυκλική οικονομία και την ανακύκλωση από τον καθηγητή Αδ. Σκορδίλη. Ο Αδαμάντιος Σκορδίλης είναι Χημικός Μηχανικός, Διδάκτωρ Μηχανικής Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου του Βερολίνου. Έχει διατελέσει στέλεχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Διαχείριση των Αποβλήτων της  ΕΕ, του Εθνικού Συμβουλίου Πρόληψης Βιολογικών και Τοξικών Κινδύνων του Υπουργείου Υγείας  καθώς και της Επιτροπής για την καταχώριση EMAS του ΥΠΕΚΑ.
Έχει συγγράψει 10 Βιβλία για την Διαχείριση των Αποβλήτων και την Περιβαλλοντική Διαχείριση Οργανισμών και Επιχειρήσεων και εξέδωσε 100 Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά και Συνέδρια.

Ημερήσια διάταξη

1. Ερωτήσεις - Ανακοινώσεις

2. Κυκλική Οικονομία – Ανακύκλωση (Εισηγητές θα είναι ο κ. Δήμαρχος και ο Καθηγητής κ. Αδαμάντιος Σκορδίλης)

3. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ειδικού σκοπού του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για την διαχείριση της Πάγιας Προκαταβολής του Δήμου (Εισηγητής ο κ. Σταμάτης Πουλιάσης).

4. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ειδικού σκοπού του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για τη διαχείριση της Πάγιας Προκαταβολής των Κοινοτήτων Μαγουλάδων και Περίθειας

5. Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» (Εισηγητής ο κ. Σταμάτης Πουλιάσης)

6.Ενημέρωση για σύσταση Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος)

7. Ενημέρωση για την απαγόρευση του καπνίσματος (Εισηγητής ο κ. Σταμάτης Πουλιάσης)

8. Ορισμός οργάνου σφράγισης όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητής ο κ. Ανδρέας Σαούλος)

9. Ορισμός ενός/μιας Δημοτικού Συμβούλου και του/της αναπληρωτή/τριά του/της για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διαπίστωση των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων έως 50 cc και ποδηλάτων(Εισηγητής ο κ. Ανδρέας Σαούλος)

10. Ορισμός ενός/μιας Δημοτικού Συμβούλου και του/της αναπληρωτή/τριάς του/της για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο και τη βεβαίωση παραβάσεων των διατάξεων της ΚΥΑ με αριθμό 43650/19 (ΦΕΚ 2213 β/08.06.2019): «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και τη ανάκληση των αδειών λειτουργίας παιδότοπων» (Εισηγητής ο κ. Ανδρέας Σαούλος)

11. Ορισμός δικαιούχων Δημοτικών Συμβούλων για καταβολή αποζημίωσης για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις λόγω χιλιομετρικής απόστασης (Εισηγητής ο κ. Σταμάτης Πουλιάσης)

12. Συμμετοχή του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στην Αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Δίκτυο Αειφόρων Νήσων» και το διακριτικό τίτλο «Δ.ΑΦ.ΝΗ» (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος)

13. Συμμετοχή στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος)

14. Επαναλειτουργία Δημοσίου Ι.Ε.Κ. στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητής κ. Σταμάτης Πουλιάσης)

15. Ορισμός Προέδρου και Εκπροσώπου Παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. (Εισηγήτρια κ. Μαριετίνα Μπακόλα - Λιάσκου)

16. Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» (Εισηγήτρια κ. Μαριετίνα Μπακόλα - Λιάσκου)

17. Ορισμός μελών στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγήτρια κ. Μαριετίνα Μπακόλα - Λιάσκου)

18. Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» (Εισηγήτρια κ. Μαριετίνα Μπακόλα - Λιάσκου)

19. Ορισμός μελών στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγήτρια κ. Μαριετίνα Μπακόλα - Λιάσκου)

20. Ορισμός μελών επιτροπών α) παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016 β) Παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθ. 221  παρ. 11δ του Ν. 4412/2016.
 
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.