Εγκρίθηκε ομόφωνα το έργο ανάπλασης Άλσους Γαρίτσας - Ανεμομύλου

Εγκρίθηκε ομόφωνα το έργο ανάπλασης Άλσους Γαρίτσας - Ανεμομύλου

ΚΕΡΚΥΡΑ. Πέρασε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων, το έργο της ανάπλασης του παραλιακού άλσους, το οποίο διαχειρίστηκαν -σε συνεργασία με τον Προγραμματισμό και την αρμόδια αντιδήμαρχο, Παναγιώτα Τζάννε- οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ., Νίκος Καλόγερος.

15
Νοεμβρίου / 2019

Στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, ο Νίκος Καλόγερος -μετά την αρχική εισήγηση του θέματος από την Παναγιώτα Τζάννε, καθώς το έργο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ιονίων Νήσων- ανέλυσε με κάθε λεπτομέρεια όλη την πορεία του συγκεκριμένου project, το οποίο αναμένεται, όταν πλέον παραδοθεί στην τοπική κοινωνία, ν' αλλάξει άρδην την εικόνα του παραλιακού μετώπου της Κέρκυρας, από τον Ανεμόμυλο μέχρι την κολώνα Ντάγκλας.

Το έργο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ιόνια Νησιά» στον άξονα προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, υπέβαλε την πρόταση χρηματοδότησης της πράξης προϋπολογισμού 2.851.212,04 €.

Η παρούσα μελέτη αφορά ουσιαστικά παρεμβάσεις ήπιας μορφής με στόχο την αναζωογόνηση και τον εκσυγχρονισμό του άλσους έτσι ώστε να είναι λειτουργικός και αισθητικά προσιτός.

Η πράξη θα υλοποιηθεί με τρία υποέργα :

Yποέργο 1: Διαμόρφωση – Ανάπλαση άλσους Γαρίτσας- Ανεμομύλου, Π/Υ 2.080.000,00 €

Υποέργο 2: Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του άλσους Γαρίτσας- Ανεμομύλου-, Π/Υ 738.012,04 €

Υποέργο 3: Σωστική Αρχαιολογική Έρευνα , 33.200,00 €


Η παρέμβαση που θα υλοποιηθεί αφορά σε σειρά ενεργειών με σκοπό την ανάπλαση – ανανέωση των Αλσών Γαρίτσας και Ανεμόμυλου του Δήμου Κέρκυρας, αρχίζοντας από την θέση όπου ευρίσκεται το μνημείο «Κολώνα Ντάγκλας» έως την περιοχή του «Ναυτίλου» και παρεμβάλλεται κατά μήκος του κόλπου της Γαρίτσας και των ομώνυμων γειτονιών Γαρίτσας και Ανεμόμυλου.