Τα μέλη του ΦΟΔΣΑ από τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων

Τα μέλη του ΦΟΔΣΑ από τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων

ΚΕΡΚΥΡΑ. Εξελέγησαν στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τα μέλη του Φορέα Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

14
Νοεμβρίου / 2019

Τα έξι μέλη που εξελέγησαν είναι οι:
Μερόπη Υδραίου, Παναγιώτα Τζάνε, Νίκος Καλόγερος, Γιάννης Σερεμέτης, Γιάννης  Τρεπεκλής και Χρύσανθος Σαρλής.