Επί τάπητος στην Διαχειριστική η εξέλιξη των έργων στα Ιόνια Νησιά

Επί τάπητος στην Διαχειριστική η εξέλιξη των έργων στα Ιόνια Νησιά

Σκοπός της συνάντησης είναι να τεθούν επί τάπητος όλα τα έργα, τα οποία είναι ενταγμένα στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» και να συζητηθεί η εξέλιξή τους, όπως και η αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, που έχουν παρατηρηθεί ως προς την υλοποίησή τους

07
Νοεμβρίου / 2019

ΚΕΡΚΥΡΑ.  Συνάντηση εργασίας πραγματοποιείται στην έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σήμερα Πέμπτη 7 Νοεμβρίου.Σκοπός της συνάντησης αυτής είναι να τεθούν επί τάπητος όλα τα έργα, τα οποία είναι ενταγμένα στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» και να συζητηθεί η εξέλιξή τους, όπως και η αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, που έχουν παρατηρηθεί ως προς την υλοποίησή τους.Στην εν λόγω συνάντηση εργασίας συμμετέχουν εκπρόσωποι των δικαιούχων ευρωπαϊκών προγραμμάτων από όλη την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, δηλαδή εκπρόσωποι Δήμων, Περιφέρειας, κρατικών υπηρεσιών κλπ.Συμμετέχουν ακόμα εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερεακής Πολιτικής της Ε.Ε., των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως και της Ε.Υ.Δ. Ιονίων Νήσων.