Η Απήδαλoς Ναυς «έδεσε» στον κόμβο του Νέου Λιμένα

Η Απήδαλoς Ναυς «έδεσε» στον κόμβο του Νέου Λιμένα

ΚΕΡΚΥΡΑ. Από «σαράντα κύματα» έχουν περάσει οι εργασίες στον κόμβο. Μετά από πολλές περιπέτειες με τον εργολάβο, το έργο έφθασε-πριν δύο χρόνια- στο σημείο να είναι τουλάχιστον λειτουργικό.

01
Νοεμβρίου / 2019

Έδωσε μια σημαντική ανάσα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο Λιμάνι, παρόλα αυτά παρέμενε ανολοκλήρωτος στο εσωτερικό του.
Η επανέναρξη των εργασιών από τον τρίτο σε σειρά εργολάβο, αποτέλεσε ευχάριστη έκπληξη. Τα αρχικά σχέδια προέβλεπαν τοποθέτηση γλυπτού και συντριβανιού, η τελική όμως έγκριση από το ΚΑΣ δόθηκε μόνο για το γλυπτό. Είναι η γνωστή "Απήδαλος Ναυς" , το ομηρικό σύμβολο του νησιού των Φαιάκων. Η επίστρωση με χώμα και γκαζόν θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα, ενώ απομένει και η αποπεράτωση του έργου της ανατολικής πύλης και της μεταφοράς εκεί των γραμμών εσωτερικού.Το γλυπτό

Ο Όμηρος κάνει αναφορά στους Φαίακες και στον βασιλιά τους Αλκίνοο στο έργο του "Οδύσσεια". Στην Θ' Ραψωδία της Οδύσσειας γίνεται αναφορά στο περίφημο πλοίο χωρίς πηδάλιο - δείγμα και σύμβολο όχι μόνο της ναυτικής δεξιοσύνης των αρχαίων Φαιάκων αλλά και της πνευματικής τους ρώμης. Ο σύγχρονος Δήμος της Κέρκυρας έχει υιοθετήσει ως σύμβολο του το καράβι.
Το γλυπτό που ήδη τοποθετήθηκε στο κέντρο του κόμβου, υπήρχε ήδη μέσα στο Λιμάνι, προς τη μεριά του ΟΛΚΕ. Πρόκειται για μια μεταλλική κατασκευή δημιουργία της Ελβετίδας Κλειούς Brenner και του Κώστα Πανάρετου.  Πάνω στην πέτρινη βάση του γλυπτού υπάρχει εντοιχισμένη πλάκα στην οποία είναι χαραγμένα τα παρακάτω λόγια:

ΑΠΗΔΑΛΟΣ ΝΑΥΣ
ΠΛΟΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΗΔΑΛΙΟ - SHIP WITHUT STEERING OARS

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ"εἰπὲ δέ μοι γαῖάν τε: τεὴν δῆμόν τε πόλιν τε,
ὄφρα σε τῇ πέμπωσι τιτυσκόμεναι φρεσὶ νῆες:

οὐ γὰρ Φαιήκεσσι κυβερνητῆρες ἔασιν,

οὐδέ τι πηδάλι᾿ ἔστι, τά τ᾿ ἄλλαι νῆες ἔχουσιν:

ἀλλ᾿ αὐταὶ ἴσασι νοήματα καὶ φρένας ἀνδρῶν,

καὶ πάντων ἴσασι πόλιας καὶ πίονας ἀγροὺς
ἀνθρώπων, καὶ λαῖτμα τάχισθ᾿ ἁλὸς ἐκπερόωσιν

ἠέρι καὶ νεφέλῃ κεκαλυμμέναι: οὐδέ ποτέ σφιν

οὔτε τι πημανθῆναι ἔπι δέος οὔτ᾿ ἀπολέσθαι."

Το απόσπασμα προέρχεται από τη ραψωδία Θ΄ της Οδύσσειας του Ομήρου

ΤΟ ΟΜΗΡΙΚΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ
THE HOMERIC SHIP OF THE PHAEACIANS

ΚΛΕΙΩ ΜΠΡΕΝΝΕΡ - ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ
2013
CERAMIC ART


ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ