«Είμαι γιατρός» απάντα η ομοιοπαθητικός στον Ιατρικό Σύλλογο Κέρκυρας

«Είμαι γιατρός» απάντα η ομοιοπαθητικός στον Ιατρικό Σύλλογο Κέρκυρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. «Δεν τίθεται ζήτημα αθέμιτης προβολής», απάντησε μεταξύ άλλων η ομοιοπαθητικός, που προκάλεσε την αντίδραση του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας.

13
Οκτωβρίου / 2019

Η αντιπαράθεση αφορά στην εμφάνισή της στην τοπική τηλεόραση, ως ολιστική, ομοιομαθητική γιατρός, γεγονός που οδήγησε στην ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος κατήγγειλε την συνεντευξιαζόμενη ότι επικαλείται ψευδώς την ιδιότητα του γιατρού.
Στην καταγγελία αυτή, η ομιλήτρια απάντησε ότι είναι χειρουργός οδοντίατρος και διαθέτει επιπλέον πτυχία ομοιοπαθητικής. Διευκρίνισε δε, ότι «έκανε μόνο παρουσίαση των βιβλίων της και σε καμιά περίπτωση δεν είχε σκοπό την αθέμιτη προβολή της τόσο γιατί δεν είναι κάτοικος Κερκύρας και δεν έχει σκοπό να ανοίξει ιατρείο, όσο και για το ότι σέβεται τα επαγγελματικά δικαιώματα των Ιατρών της Κερκύρας».  

Απάντηση σε καταγγελία του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας

«Η ομιλήτρια της εκπομπής είναι χειρουργός οδοντίατρος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μάλιστα με υποτροφία σε όλα τα έτη των σπουδών της. Σύμφωνα με την απόφαση της 183ης Συνεδρίασης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ): «Στον όρο ιατρός περιλαμβάνεται και ο οδοντίατρος και κατά συνέπεια η εφαρμογή των μεθόδων του βελονισμού και της Ομοιοπαθητικής εφαρμόζεται και από τους Οδοντιάτρους». Επίσης τροποποιείται το άρθρο ν.2606/1998
( ΦΕΚ 89 Α/ 22-4-1998)  και συμπληρώνεται στην παράγραφο 2:
«Στο ιατρικό προσωπικό του κλάδου Ε.Σ.Υ. περιλαμβάνονται και οι οδοντίατροι με ισχύ του άρθρου από 1-1-1998».

Επίσης η ομιλήτρια μεταξύ των άλλων τίτλων της κατέχει τα παρακάτω:
1. Πτυχίο  Ομοιοπαθητικής από την Ευρωπαϊκή Ομοιοπαθητική Ομοσπονδία (European Diploma for Homeopathy from The European
Committee for Homeopathy (ECH))
2. Πτυχίο από την Εθνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Συνεργασίας (Ε.Ε.Ο.Ι.Σ)
3. Δίπλωμα από τη Διεθνή Ακαδημία Κλασικής Ομοιοπαθητικής (International Academy of Classical Homeopathy)
4. Πιστοποιητικά από  4 Μετεκπαιδευτικά σεμινάρια της International Academy of Classical Homeopathy 
5. Πιστοποιητικά από 2 Σεμινάρια Ομοιοπαθητικής, υπό την Αιγίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Επίσης η Ελλάδα, σαν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί με τα παρακάτω ψηφίσματα και νόμους της Ε.Ε:
Το πρώτο ολοκληρωμένο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Συμπληρωματική (μη συμβατική) Ιατρική, είναι το Α4-0075/1997.

Το ψήφισμα αυτό είναι ουσιαστικό δεδομένου ότι αναγνωρίζει, μεταξύ άλλων ότι:
Α) Διάφορες θεραπευτικές μέθοδοι και προσεγγίσεις της υγείας και της ασθένειας δεν αλληλοαναιρούνται, αλλά αντίθετα μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά.
Β) Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται στους ασθενείς η ευρύτερη κατά το δυνατόν ελευθερία θεραπευτικών επιλογών, παρέχοντας τους τις απαραίτητες εγγυήσεις για το υψηλότερο κατά το δυνατόν επίπεδο ασφάλειας και την πιο ορθή πληροφόρηση.
Γ) Ο ιατρός μπορεί να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα και όλες τις γνώσεις στον τομέα οποιασδήποτε μορφής ιατρικής με βάση τις επιστημονικές γνώσεις και την συνείδηση του.
Δ) Η ελευθερία άσκησης αυτών που ασκούν την Συμπληρωματική Ιατρική στην χώρα τους δεν πρέπει να περιοριστεί σε καμία περίπτωση με τροποποίηση του καθεστώτος άσκησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ε) Η κατάρτιση των ασκούντων την Συμβατική Ιατρική θα έπρεπε να περιλαμβάνει εισαγωγή σε ορισμένους μη συμβατικούς ιατρικούς κλάδους.

Ακολούθησε η απόφαση 8435/11-6-99 της Επιτροπής Θεμάτων Κοινωνίας, Υγείας και Οικογένειας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή πρέπει να υπάρξει μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση στη Συμπληρωματική Ιατρική βασισμένη στην θεμελιώδη αρχή της ελευθερίας του ασθενούς να επιλέγει τον τρόπο της θεραπείας του. Καλούνται όλα τα κράτη μέλη να προωθήσουν την επίσημη αναγνώριση και ένταξη της Συμπληρωματικής Ιατρικής στα εκπαιδευτικά προγράμματα των Σχολών Επιστημών και Επαγγελμάτων Υγείας αλλά και εφαρμογή κάποιων μορφών της στην δευτεροβάθμια περίθαλψη. Ρητά επίσης ορίζει ότι αυτοί που ασκούν την Κλασική Ιατρική θα πρέπει να εκπαιδεύονται ή να μετεκπαιδεύονται σε κάποιο βαθμό στη Συμπληρωματική Ιατρική, μέσα από ένα πρόγραμμα σπουδών Πανεπιστημιακού επιπέδου. 

Το έγγραφο αυτό ακολούθησε, παράλληλα το 1999, η απόφαση 1206/1999 του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σύμφωνα με αυτήν, τα κράτη μέλη που δεν έχουν σαφές θεσμικό πλαίσιο για την Συμπληρωματική Ιατρική καλούνται να χρησιμοποιήσουν τα πρότυπα των κρατών, που ήδη έχουν σχετικό θεσμικό πλαίσιο που λειτουργεί ικανοποιητικά. Εξάλλου, το 2001 η Επιτροπή σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Συμπληρωματική Ιατρική, παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για την ποιότητα και ασφάλεια της Συμπληρωματικής Ιατρικής, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην Ομοιοπαθητική και στην Φυτοθεραπεία.

Τέλος, η ομιλήτρια έκανε μόνο παρουσίαση των βιβλίων της και σε καμιά περίπτωση δεν είχε σκοπό την αθέμιτη προβολής της τόσο γιατί δεν είναι κάτοικος Κερκύρας και δεν έχει σκοπό να ανοίξει ιατρείο, όσο και για το ότι σέβεται τα επαγγελματικά δικαιώματα των Ιατρών της Κερκύρας».