Μισό εκατομμύριο ευρώ παίρνει η Κέρκυρα για σχολικές μεταφορές

Μισό εκατομμύριο ευρώ παίρνει η Κέρκυρα για σχολικές μεταφορές

Εξόφληση της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2018-2019, καθώς και έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2019-2020.

10
Οκτωβρίου / 2019

ΑΘΗΝΑ. Στην κατανομή 30.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Περιφερειών προχώρησε ο Υπουργός Εσωτερικών, Π. Θεοδωρικάκος, με Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε την 9η Οκτωβρίου.
Το ποσό κατανεμήθηκε στις Περιφέρειες της Χώρας για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών προς εξόφληση της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2018-2019, καθώς και έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2019-2020.

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κατανέμεται συνολικά το ποσόν των 939.400, που καταμερίζεται ως εξής:
 
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: 521.600
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ: 173.800
Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ: 59.400
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ: 184.600