Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του δημοτικού συμβουλίου

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του δημοτικού συμβουλίου

Στην αίθουσα Ευαγόρας Παλληκαρίδης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή το απόγευμα στις 7 η δύο φορές αναβληθείσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ως γνωστόν οι δύο αναβολές είχαν θεωρεί σκόπιμες για την αποφυγή επεισοδίων λόγω του αποκλεισμού του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου.

07
Ιουλίου / 2016

Το πιθανότερο είναι σε αυτήν τη συνεδρίαση να συζητηθούν προ ημερησίας διατάξεως οι εξελίξεις στο θέμα των απορριμμάτων. Ωστόσο τα θέματα της της ημερήσιας διάταξης παραμένουν τα εξής:

 1.    Ανακοινώσεις.
 2.    Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (στα πλαίσια ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
 3.     Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021 : Συμπεράσματα και οφέλη (Εισηγητής : κ. Μ.Δ. Ράπτης).
 4.     Συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί προτεινόμενου σχεδίου ψηφίσματος της ΚΕΔΕ περί καθιέρωσης παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας και παιδείας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 5.     Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως διενέργειας δημοπρασίας για την προμήθεια συσσιτίων α) για το Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας και β) τον Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητές : κ.κ. Μ. Μουζακίτη – Α. Σκούπουρας).
 6.     Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως ανάθεσης εργασιών σε εξωτερικούς αναδόχους α) καθαρισμού των Δημοτικών Ενοτήτων για την αποφυγή πυρκαγιών και β) πρόσληψης διπλωματούχων ναυαγοσωστών για τις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2016 (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
 7.     Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας ελαστικών επισώτρων για τα οχήματα / μηχανήματα του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
 8.     Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση του 5ου ΓΕΛ (Εισηγήτρια : κ. Μ. Μουζακίτη).
 9.     Έγκριση Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής περί αναμορφώσεων δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 10.     Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως υπεκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος (αναψυκτηρίου) ισογείου στην περιοχή «ΑΗ ΓΟΡΔΗΣ» της Δ.Ε. Λευκιμμαίων (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 11.     Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως επιστροφής ποσού από κλήσεις ΚΟΚ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, επ’ ονόματι κ. Αντωνίου Κυριάκη του Δημητρίου και μεταφορά – χρέωση της οφειλής εις τον κ. Γεώργιο Καραγιώτη του Χρήστου (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 12.     Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος επ’ ονόματι ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 13.     Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως διαγραφής ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήση ΚΟΚ επ’ ονόματι κ. Jorg Cacira Van (Γεώργιος Τσατίρας του Ευαγγέλου) (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 14.     Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως διαγραφής ποσών κλήσεων ΚΟΚ ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήση ΚΟΚ επ’ ονόματι κ. Χριστόφορου Δραγομάνοβιτς του Γερασίμου (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 15.     Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως διαγραφής κλήσεων ΚΟΚ από Εταιρείες και Ιδιοκτήτες Γραφείων ενοικιάσεως ή εμπορίας αυτοκινήτων και μεταφορά – χρέωσή τους εις ενοικιαστές – αγοραστές (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 16.     Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως διαγραφής ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών έτους 2009 από κλήσεις Κ.Ο.Κ. εταιρειών εμπορίας – ενοικίασης και Γραφείων Ενοικίασης αυτοκινήτων και μεταφορά – χρέωσή τους σε νέους χρεώστες (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 17.     Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως διαγραφής βεβαιωθέντων τελών επ’ ονόματι κ. Αλεξάνδρας Μέξα (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 18.     Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως διαγραφής των υπ’ αριθμ. 1266, 3956/2015 χρηματικών καταλόγων, εξαιτίας της δημιουργίας του υπ’ αριθμόν 111/2016 χρηματικού καταλόγου, σε εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν. 4315/2014 επ’ ονόματι κ. Παναγιώτη Παρίση του Ανδρέα (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 19.     Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της διαθέσεως πιστώσεως και ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος πίστωσης του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016 που αφορά σε «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» από συνεχιζόμενη διαδικασία διαγωνισμού έτους 2015 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 20.     Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως άσκησης ενδίκων βοηθημάτων κατά του κ. Αναστασίου Κατσιμπέλη του Ανδρέα για ανεξόφλητα μισθώματα υπέρ του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Ισαβέλλας Δαλιέτου» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 21.     Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διασφάλιση κυκλοφορίας παράκαμψης αεροδρομίου» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
 22.     Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Σύνδεση δεξαμενής ανάληψης με δίκτυο ύδρευσης δασιάς» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
 23.     Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
 24.     Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις αγροτικών οδών Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου – Θιναλίων – Εσπερίων – Κασσωπαίων» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
 25.     Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως α) του 1ου Α.Π.Ε. και β) χορηγήσεως 1ης παρατάσεως των εργασιών του έργου «Επισκευή και συντήρηση Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
 26.     Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως χορηγήσεως 3ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Διαμορφώσεις αναβάθμισης των περιοχών Πεντοφάναρο & Ιόνιος Ακαδημία Παλιάς Πόλης Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
 27.     Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως χορηγήσεως 3ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Περιβαλλοντική Αναβάθμιση περιοχής Ιονίου Βουλής Παλιάς Πόλης Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
 28.     Επικαιροποίηση της συμμετοχής του Δήμου Κέρκυρας στο Δίκτυο Ελληνικών Πράσινων Πόλεων (Δ.Ε.Π.Π.) (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
 29.     Λήψη Αποφάσεως περί αποδοχής χρηματοδότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (Σ.Α.Ε. 055) (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
 30.     Ενημέρωση για τα προβλήματα στο Λιμάνι Αλύπας (Εισηγητής : κ. Γ. Καρύδης).
 31.     Έγκριση της υπ’ αριθμόν 7-4/07-06-2016 γνωμοδοτικής Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κυκλοφοριακών διευθετήσεων στην Πλατεία Βίκτωρος Δούσμανη περιοχή Πεντοφάναρο, στις γύρω οδούς και στην οδό Μαντζάρου (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 32.     Σημειακές τροποποιήσεις στην υπ’ αριθμόν 7-132/07-04-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως του κανονισμού για τον προσδιορισμό και τη διάθεση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 33.     Σημειακές τροποποιήσεις στην υπ’ αριθμόν 7-136/07-04-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού των θέσεων άσκησης στάσιμου εμπορίου κατ’ επάγγελμα στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 34.     Έγκριση της υπ’ αριθμόν 6-3/24-05-2016 Αποφάσεως του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Κέρκυρας περί του κανονισμού λειτουργίας παιδικών Σταθμών, Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π.- Μ.Ε.Α. του ως Οργανισμού (Εισηγητής : κ. Σ. Καζιάνης).
 35.     Έγκριση της υπ’ αριθμόν 6-10/24-05-2016 Αποφάσεως του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Κέρκυρας περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού του εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016 (Εισηγητής : κ. Σ. Καζιάνης).
 36.     Έγκριση της υπ’ αριθμόν 7-1/07-06-2016 Αποφάσεως του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Κέρκυρας περί εγκρίσεως του απολογισμού του ως άνω Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2015 (Εισηγητής : κ. Σ. Καζιάνης).
 37.     Έγκριση της υπ’ αριθμόν 7-2/07-06-2016 Αποφάσεως του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Κέρκυρας περί εγκρίσεως του ισολογισμού του ως άνω Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2015 (Εισηγητής : κ. Σ. Καζιάνης).
 38.     Έγκριση της υπ’ αριθμόν 4-6/19-05-2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ) περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016 (Εισηγητής : κ. Ν. Κορακιανίτης).
 39.     Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Δ.Σ. του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κέρκυρας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.) – έγκριση της υπ’ αριθμόν 5/3ης/16-05-2016 Αποφάσεως του Δ.Σ. (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 40.     Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως συμμετοχής του Δήμου Κέρκυρας στην Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία» (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).
 41.     Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 7-169/07-04-2016 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας περί εγκρίσεως επιβολής προστίμου στους α) Καλλιόπη Βερναδάκη, β) Νικόλαο Σταύρου και γ) Αιμιλία Χονδρογιάννη (Εισηγητής κ. Σ. Καλούδης).
 42.     Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως ή μη παραμονής του Συλλόγου Θεραπευτικής Ιππασίας Κέρκυρας ΠΙΝΤΟ εντός του ΜΟΝ ΡΕΠΟ για την πραγματοποίηση των δράσεών του (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
 43.     Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως α) της μετάβασης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους και β) της διαθέσεως της απαιτούμενης πιστώσεως και ανάληψης υποχρέωσης (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 44.     Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της οικονομικής ενίσχυσης της Φιλαρμονικής ΣΠ. ΣΑΜΑΡΑΣ για την κάλυψη μέρους των εξόδων μετάβασης στην αδελφοποιημένη με το Δήμο Κέρκυρας πόλη του Κρούσεβατς της Σερβίας (κ. Γ. Ραιδεστινός).
 45.     Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 46.     Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου Κέρκυρας για τη συγκρότηση της επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 4 του Π.Δ./τος 236/1984 (τ. Α’/95/23-06-1984) (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 47.     Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση της Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση του 14ου Δ.Σ. και του Δ.Σ. Γουβιών».
 48.     Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής αντικειμένων για το έτος 2016.
 49.     Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση της Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις οδών Δ.Ε. Εσπερίων – Αγ. Γεωργίου – Παλαιοκαστριτών» Δήμου Κέρκυρας.
 50.     Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση της Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» Δήμου Κέρκυρας.
 51.     Αντικατάσταση μελών της υπ’ αριθμόν 8 Επιτροπής Παραλαβής ΕΚΠΟΤΑ του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2016 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).