Αβάσιμη για την Αποκεντρωμένη, η προσφυγή Καρύδη για τις δημοτικές Επιτροπές

Αβάσιμη για την Αποκεντρωμένη, η προσφυγή Καρύδη για τις δημοτικές Επιτροπές

ΚΕΡΚΥΡΑ. Την προσφυγή του Γιώργου Καρύδη κατά της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων, με την οποίαν εξελέγησαν και ορίζονται τα μέλη των δημοτικών Επιτροπών Οικονομικών και Ποιότητας ζωής, απέρριψε ως αβάσιμη η Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

09
Σεπτεμβρίου / 2019

Η Υπηρεσία έκρινε ότι η διαδικασία κινήθηκε σύμφωνα με τα κατά τον νόμο προβλεπόμενα. Κατόπιν αυτής της απόφασης εφόσον υπάρξει νέα προσφυγή, αυτή τη φορά θα εκκαθαριστεί από τα αρμόδια Δικαστήρια.