Μουσικό Ταξίδι στην οργανική μουσική του 18ου αιώνα - Συναυλία Μπαρόκ

Μουσικό Ταξίδι στην οργανική μουσική του 18ου αιώνα - Συναυλία Μπαρόκ

ΠΑΞΟΙ. Το ακροατήριο ακολουθεί τους μουσικούς σε ένα περιηγητικό ταξίδι στη μουσική του 18ου αιώνα στην Ιταλία, τη

06
Σεπτεμβρίου / 2019

Γερμανία και στη Γαλλία, στη διάρκεια του οποίου, θα ανακαλύψει έναν πλούτο μουσικών έργων, με κομμάτια σολιστικά και μουσικής δωματίου για πίκολο, βιολί και τσέμπαλο – όργανο δωματίου.
Erik Bosgraaf (πίκολο)
Γιώργος Σαμοϊλης (βιολί)
Κατερίνα Ορφανουδάκη (τσέμπαλο)
 
Πρόγραμμα

Francesco Barsanti (1690–1775): Σονάτα για πίκολο και Bassocontinuoσε Φα Μείζονα, Έργο 1 αριθμός 2
Georg Philipp Telemann (1681 - 1767): Σονάτα για τρίο σε Φα Μείζονα, TWV42:F8
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750): Πρελούδιο και Φούγκα σε Σι Ύφεση Μείζονα, BWV866
Jean - Marie Leclair (1697 – 1764): Σονάτα σε Σολ Μείζονα για πίκολο και Bassocontinuo, έργο 9 αριθμός 7
Arcangelo Corelli (1653 – 1713): Sonate a violino e violone o cembalo έργο 5, Σονάτα V σε σολ μινόρε
Georg Philipp Telemann (1681 - 1767)– Σονάτα για Ντουέτο - πίκολο και βιολί σε Σι ύφεση μείζονα,TWV40:111
Francesco Barsanti (1690–1775): Σονάτα για πίκολο και Basso continuo σε Σολ Ελάσσονα έργο 1, αριθμός 3
Georg Philipp Telemann (1681 - 1767): TrioSonataσε λα ελάσσονα, TWV42: a4
Την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 στην Αίθουσα John Gough (Πρώην Δημοτικό Σχολείο Λογγού) Λογγός Ώρα: 8:30 μμ
Εισιτήρια: 15 € / 10 € για τα μέλη της ΑΜΚΕ Φίλοι των Παξών.

Ελένη Κορωνάκη