Σε νέο χώρο η γραμματεία του Τμήματος Ξένων Γλωσσών του Ιονίου Πανεπιστημίου

Σε νέο χώρο η γραμματεία του Τμήματος Ξένων Γλωσσών του Ιονίου Πανεπιστημίου

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η Γραμματεία του ΤΞΓΜΔ λειτουργεί στις νέες εγκαταστάσεις: χώρος πρώην ψυχιατρείου, κτήριο

26
Aυγούστου / 2019

 Γαληνός, 1ος όροφος. Η εξυπηρέτηση των φοιτητών γίνεται κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 11.30-12.30.
Η υποβολή αιτημάτων γίνεται είτε τις μέρες και ώρες που η Γραμματεία θα είναι ανοιχτή είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]
Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Σχολή Ιστορίας και Μετάφρασης - Διερμηνείας
Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Γραμματεία
Πλ. Χρ. Τσιριγώτη
Κτίριο Γαληνός (Α΄ Οροφος)
49100 Κέρκυρα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 26610-87246 (Προϊστάμενος Γραμματείας) και 26610-87202

Ελένη Κορωνάκη