Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» - B΄ Κύκλος - Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» - B΄ Κύκλος - Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το ΤΚ/ΤΕΕ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι, σύμφωνα με την απόφαση ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/66865/554/22-07-2019, τροποποιείται ο πίνακας της παραγράφου 5.2 Ηλεκτρονική

01
Aυγούστου / 2019

Υποβολή Αίτησης Προθεσμίες της κοινής απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης,ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/2019 με τίτλο: Προκήρυξη Β΄ κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, ως προς τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:

Περιφέρειες:
    
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας - Έναρξη υποβολής αιτήσεων  - Από 16.09.2019

Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης- Έναρξη υποβολής αιτήσεων - Από 19.09.2019

Αττικής, Νοτίου Αιγαίου - Έναρξη υποβολής αιτήσεων - Από 23.09.2019

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο
https://exoikonomisi-b.ypen.gr/epiloges-syndeses

Ελένη Κορωνάκη