Τα τουριστικά καταλύματα ζητούν να ρυθμιστεί το καθεστώς των πνευματικών δικαιωμάτων

Τα τουριστικά καταλύματα ζητούν να ρυθμιστεί το καθεστώς των πνευματικών δικαιωμάτων

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με επιστολή προς την Υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη και με κοινοποίηση στα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και Τουρισμού

23
Ιουλίου / 2019

η Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων Κέρκυρας τονίζει για ακόμη μια φορά την απόλυτη ανάγκη που υπάρχει για την εξυγίανση του τομέα της διαχείρισης των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων από διάφορους φορείς.
Συγκεκριμένα στην επιστολή, ο επαγγελματίες αναφέρουν το μείζον θέμα που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας των μεγάλων απαιτήσεων των Φορέων διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων του κλάδου.
 
«Η αυθαίρετη τιμολόγηση αυτών των εταιριών και η παράλογη απαίτησή τους να εισπράττονται τα ποσά αυτά από τους επιχειρηματίες σε ημερομηνίες που οι ίδιες ορίζουν, έχουν δημιουργήσει ένα πολύ δυσάρεστο συναίσθημα στα μέλη μας που νιώθουν εντελώς ανίσχυροι μπροστά στις παράλογες απαιτήσεις κάθε ανάλογης εταιρίας» υπογραμμίζει η Ομοσπονδία, σε ανακοίνωση που υπογράφει ο πρόεδρος Περικλής Κατσαρός.
 
«Επιπλέον, παρά το βασικό χαρακτηριστικό της εποχικότητας της λειτουργίας των επιχειρήσεων του κλάδου μας και παρά τον ευρύτερα εναλλακτικό χαρακτήρα που λαμβάνει η τουριστική δραστηριότητα στα καταλύματά μας, οι πολυάριθμες εταιρίες επιμένουν στην ίδια μεθοδολογία άλλοτε ένδικης και άλλοτε εξώδικης ρύθμισης για την καταβολή των οφειλών χωρίς να υπολογίζουν τους μήνες λειτουργίας των καταλυμάτων.
Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη όλα τα παραπάνω συν τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της ΑΕΠΙ θεωρούμε ότι έχει ωριμάσει πλέον ο καιρός για τη δημιουργία μιας νέας ενιαίας Διαχειριστικής Αρχής για την προστασία τόσο των πνευματικών δικαιωμάτων όσο και των συγγενικών δικαιωμάτων, η οποία θα δύναται να ορίζει έναν ενιαίο πίνακα αμοιβών προς τους υπόχρεους.
Αναμένουμε ότι η υπουργός και όλοι οι πολιτικοί φορείς θα κατανοήσουν συγκεκριμένο αίτημά μας,  αποδεικνύοντας έτσι ότι στηρίζουν  έμπρακτα τις τουριστικές επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της περιφερειακής, και όχι μόνο, οικονομίας της χώρας μας».